Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

8-åringens inget-att-göra-lista gör succé Bild: Hillevi Wahl

8-åringens inget-att-göra-lista gör succé

Hillevis tips för att råda bot på långtråkigheten

Äntligen får hela familjen vara ledig och samlad! Men det kan lätt bli lite långtråkigt. Hillevi Wahl löste det – med en inget-att-göra-lista. Varsågod att inspireras!

Publicerad 2016-12-26 | Senast ändrad 2018-04-26 | Hillevi Wahl

En kväll när jag nattade min åttaåriga dotter så frågade jag om hon ville bjuda hem en kompis.
Lykke skakade ledset på huvudet.
”Varför inte det?”, sa jag.
”För jag kommer aldrig på vad vi ska göra.”, sa hon.

Jag tittade förvånat på henne. Hon är en av de mest fantasifulla tjejer jag vet.
”Men det finns ju massor ni kan göra. Spela spel. Gå ut och spela fotboll. Åka skateboard. Rita. Baka. Spela king. Leka med hunden”, sa jag.
Hon nickade och instämde i att allt det där fanns ju faktiskt att göra.
”Men jag glömmer alltid det när jag kommer hem en kompis.”
Hon såg riktigt olycklig ut. Jag fattade. De handlade inte om fantasi, utan hennes blygsel. En slags social hicka, om ni förstår. När hon ska bjuda in till lek, så låser det sig lite. Men bara först i början. När de väl kommer igång är det ingen hejd på dem. Så vad hon behövde var en slags parlör. En sätta-igång-lekar-parlör.
”Vill du att jag ska göra en lista på grejer man kan göra med kompisar?”, sa jag.
Hon nickade ivrigt. Ja, det ville hon väldigt gärna.

”Jag kan sätta upp den på sekretären”, sa hon glatt.
Redan nästa dag bjöd hon hem en kompis och använde den. Och sedan nästa dag igen.
Sedan fick listan ett eget liv. Hon använde den även när hon inte hade kompisar hemma.

Inget att göra – titta på listan

För fortfarande hände det att hon - eller storebröderna – kom in och tittade på mig och suckade:

”Vi har inget att göra!”
”Titta på listan”, sa jag.

”Ska vi spela spel?”, tjoade de efter ett par sekunder.
Javisst. Vi har spelat ovanligt mycket spel sedan vi fick upp den där listan. Och det är vansinnigt roligt. (Speciellt när jag vinner).
”Ska vi göra gipsfigurer?” kan de fråga andra dagar. Märk väl, det står inte på listan. Men den funkar så, att bara man tittar på den så kommer man på fler grejer.

Nu har den här listan blivit något av en hit på sociala medier. Många jublar över den. Andra tycker att jag curlar för mycket. Att barn måste få ha tråkigt.
Det ena utesluter absolut inte det andra. Vi har tråkigt också. Men inte så ofta. För livet är rätt kul, bara man hittar startknappen.  

Så varsågoda, kära Vardagspulsfamiljer, ni får ni min jag-har-inget-att-göra-lista. Ni kan såklart göra helt egna listor. Huvudsaken är att kidsen kommer igång. Resten brukar lösa sig.