Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mörk choklad kan få dig att prestera bättre på träningspasset Bild: Jonhér

Boosta ditt träningspass med choklad

Prestera bättre på spinningcykeln

Nu kommer det en glad nyhet för alla chokladälskare därute. En studie visar nämligen att mörk choklad kan få dig att orka mer under ditt träningspass.

Publicerad 2016-04-27 | Senast ändrad 2017-11-07 | Vardagspuls

Det är sedan tidigare känt att mörk choklad kan ha ett visst skydd mot hjärt- och kärlsjukdom men nu visar en ny studie att den mörka godsaken även kan ha en positiv effekt på din träning. Hemligheten i den mörka chokladen är ett ämne som kallas epicatechin och som ökar produktionen av kväveoxid i kroppen, skriver ScienceDaily.

Cykla längre med mörk choklad

I den nya studien lät några brittiska forskare vid Kingston University studera träningseffekten hos nio individer som alla fick genomgå ett flertal konditionstester under spinningspass. Dessförinnan hade testpersonerna delats in i två olika grupper där den ena gruppen fick äta 40 gram mörk choklad per dag medan deltagarna i den andra fick 40 gram vit choklad där ämnet epicatechin enbart finns i mindre mängder. Chokladintaget pågick under två veckors tid.

Resultatet av konditionstesterna som pågick i en sjudagarsperiod visar att de som ätit mörk choklad orkade cykla längre sträckor på kortare tid eftersom de förbrukade mindre syre, tack vare ämnet epicatechin, medan personerna som ätit vit choklad inte orkade prestera lika hårt.

Så mycket mörk choklad bör du äta

En av forskarna bakom studien, Rishikesh Kankesh Patel, hoppas att den nya studien kan leda till att det görs ännu fler studier på träningseffekten av mörk choklad och att den i framtiden blir ett självklart val för den högpresterande idrottaren.

Men som med många andra godsaker gäller det förstås att inte äta för mycket av dem. För en aktiv person räcker det med 40 gram om dagen enligt forskarna.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Källa: ScienceDaily