Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

längdskidor Bild: Johnér

Bra kondition minskar negativa effekter av stress

Studie på 200 friska kvinnor och män

Vill du slippa negativa effekter av stress? Då ska du satsa på en bra kondition. En studie från Sahlgrenska akademin visar nämligen att människor som har god kondition tenderar att i mindre grad drabbas av exempelvis högt blodtryck.

Publicerad 2016-11-09 | Senast ändrad 2018-04-05 | Vardagspuls

Att ha en bra kondition är givetvis bra av flera olika anledningar. Du bygger upp en stark och pigg kropp, förbättrar kroppens uthållighet, håller hjärtat friskt och får dessutom en bättre ämnesomsättning.

En studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg från 2016 visar att människor som har bra kondition inte drabbas lika hårt av negativa effekter av stress.

– Det är ett självklart samband i dag att stress är kopplat till olika ohälsovariabler. Det nya är att det framför allt tycks gälla dem som är otränade, säger Mats Börjesson, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

”Viktigare vara tränad än ostressad”

I studien deltog 200 friska och normalviktiga män och kvinnor i åldrarna 25-50 år. Forskarna lät samla in uppgifter om deras kondition, stressnivå, blodfetter, BMI, blodtryck och sockerbalans från en tidigare studie.

Resultatet visar att de som hade bra kondition inte i lika höga grad drabbades av högt blodtryck, höga blodfetter och andra negativa effekter när de upplevde stress jämfört med de som hade sämre kondition.

– Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad. Man kan uppleva stress men om du förbättrar din fysiska kondition finns det goda chanser att du får mindre negativa effekter av den, säger Mats Börjesson i pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin.

Mer forskning behövs

I dagens samhälle är det praktiskt taget omöjligt att undgå stress. Människor är rustade för stress menar Mats Börjesson. Utan den hade vi haft en sämre överlevnadsförmåga.

Enligt honom är det dock inte meningen att människan ska vara otränad eftersom det är då stress kan leda till ohälsa. Vid Sahlgrenska akademin hoppas man nu på att de nya resultaten ska leda till att människor som söker vård med anledning av stress ska bli upplysta om betydelsen av fysisk aktivitet. Man är också tydlig med att det behövs mer forskning på sambandet mellan stress och kondition.

Studien Fitness moderates the relationship between stress and cardiovascular factors är publicerad i idrottsmedicinska tidskriften Med Sci Sports Exercise.

Mer om stress