Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Så bra är trädgårdsarbete för att komma i form Bild: Most photos

Kom i form med trädgårdsarbete

Låt påtandet bli till en kul grej!

Trädgårdsarbete bränner i snitt cirka 300 kalorier i timmen. Dessutom är det är ett effektivt sätt att förbättra konditionen och bygga muskler.
Så ut och räfsa de där löven nu! Här är tipsen på hur du bränner fett och bygger muskler med trädgårdsarbete.

Publicerad 2016-10-07 | Senast ändrad 2018-05-04 | Vardagspuls

Om du är otränad eller ovan vid de rörelser som trädgårdsarbete innebär, är det viktigt att du tänker på din hållning. Annars finns risken är du sträcker dig eller får ont.

  • Undvik ryckiga rörelser utan försök arbeta jämnt och stadigt.
  • Spänn magen. Det hjälper till med hållningen.
  • Använd benen, inte ryggen, när du lyfter tunga saker, skottar eller gräven. Din rygg ska vara rak.
  • Skydda knäna genom att lägga något mjukt under dem när du rensar ogräs. Också här ska du försöka hålla en rak rygg. Var tionde minut kan det vara bra att stå upp och sträcka på sig en stund.

Så mycket förbränner du

Siffrorna är beräknade på en person som väger 70-80 kilo under 30 minuters trädgårdsarbete.

Vattna med en slang: 61 kalorier

Kratta löv: 162 kalorier

Fylla säck med löv: 162 kalorier

Plantera frön eller växter: 162 kalorier

Rensa ogräs: 182 kalorier

Plantera träd: 182 kalorier

Gräva: 202 kalorier

Hugga ved: 243 kalorier

Klippa gräs: 243 kalorier

Skotta snö: 243-364 kalorier beroende på hur tung snön är

Fler övningar du kan göra utomhus: