Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Därför är människan Jordens bästa långdistanslöpare Bild: Mostphotos

Forskare: Människan är Jordens bästa långdistanslöpare

”Vi är fantastiska på att röra oss långsamt och länge”

På korta distanser är vi chanslösa mot de flesta djur. Men den som springer snabbast kommer inte alltid först fram. Människan är nämligen världens bästa löpare på riktigt långa distanser, visar forskning.

Publicerad 2017-08-04 | Senast ändrad 2018-05-24 | Vardagspuls

Har du någon gång undrat över varför vi människor ser ut som vi gör? Nästan hårlösa, tvåbenta och utan svansar – på många sätt helt olika alla andra djur på planeten. Forskare menar att vi ser ut som vi gör för att vi ska kunna springa riktigt långt.

Det finns gott om djur som kan springa mycket snabbare än en människa på kortare distanser. Men faktum är att på riktigt långa distanser är vi människor, om vi är vältränade vilket de flesta vilda djur är, högt rankade långdistanslöpare i djurvärlden. På riktigt långa distanser är vi de bästa löparna på Jorden.

– Människor är svaga varelser om man ser till styrka och snabbhet, men vi är fantastiska på att röra oss långsamt och länge. Vi är som landsköldpaddor i djurvärlden, säger Daniel Lieberman, professor vid Harvard, som forskat kring människans biologiska förutsättningar för långdistanslöpning.

Väldigt få djur kan springa lika långt utan att stanna som mänskliga långdistanslöpare – och särskilt i de hastigheter de allra främsta av oss kan hålla. Men det krävs att distansen är riktigt lång för att människan ska vinna. Många har varit nära, men ingen människa har än så länge sprungit ett Marathon på under två timmar – en struts, till exempel, kan göra det på cirka 45 minuter.

På dessa distanser är vi bäst på planeten

Nej, det är på de riktigt långa distanserna som människan står ut. På distanser så långa som tre marathonlopp, det vill säga cirka 12,5 mil, och uppåt börjar vår unika förmåga att visa sig. På ännu längre distanser springer de mest uthålliga av oss ifrån alla andra djurarter på planeten.

Hemligheten är människans upprätta hällning i kombination med förmågan att göra sig av med värme genom kraftig svettning. Avgörande är också att vi människor svettas så mycket från skalpen och pannan, vilket kyler ner hjärnan.

De flesta djur kyler istället ner kroppen genom att flämta, vilket stör andningen och i många situationer gör att de blir överhettade och måste stanna för att återhämta sig. Även våra proportionerligt långa ben och hur våra ben i fötterna är sammansatta ger oss förutsättningar för att vara goda långdistanslöpare.

7 egenskaper som gör oss till långdistanslöpare

  1. Vi kyler effektivt ner oss genom kraftig svettning, särskilt kring hjärnan, på skalpen och i pannan och genom att vi andas genom munnen när vi springer, vilket inte alla djur gör naturligt.
  2. Vi har två långa ben och en benstruktur i fötterna gjord för löpning långa distanser. Fyra ben ger ett stort övertag på kortare distanser, men på riktigt långa distanser är våra två ben en tillgång.
  3. Vi har långa, upprätta kroppar med stora, nästan hårlösa, öppna ytor för att kunna kyla ner oss mer effektivt över lång tid.
  4. Vi har stora, starka rumpor för att kunna springa stabilt – och alltså inte för att sitta bekvämt på, enligt forskarvärlden…
  5. Våra unika hälsenor är konstruerade för att lagra och avge mekanisk energi.
  6. Vi har korta tår, stora leder och har naturligt många långsamma muskelfibrer – alla bevis på att vi evolutionärt är byggda för långdistanslöpning.
  7. En del forskare menar också att ”runner’s high”, den sköna känslan av belöning människor kan få när de springer mycket är en slags ”neurobiologisk present” som vi ger till oss själva och som vi utvecklat för att bli bättre långdistanslöpare. Detta är något som vi delar med hundar, men väldigt få andra djur. De flesta djur känner mest obehag av att springa långt.

Källa: Distance running shaped human evolution, Dennis Bramble och Daniel Lieberman, Nature, Harvard Gazette, The Science Explorer, Popular Mechanics