Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Här testar Vardagspuls Mia Rossling på yoga med sin son Bobo.

 

Yogaläraren Annette Lefterow håller familjeyogaklasser. Här visar hon några enkla övningar som du kan göra hemma.

Därför är yoga så bra för ditt barn

4 sköna anledningar

Yoga är en perfekt aktivitet som du och ditt barn kan göra tillsammans hemma.
Och de goda effekterna som yogan har på barn är många.

Publicerad 2015-12-01 | Vardagspuls

Att yoga är bra både för stora och små och man brukar säga att en bra ålder att börja yoga är mellan fyra och åtta år. Då passar ofta övningar med imitation och lek bra.

När barnen sen väl har rörelserna i kroppen kommer yogan ganska naturligt.
Ungefär tjugo minuter åt gången kan vara lagom att börja med. När barnen blir lite äldre kan yogan få hålla på i uppemot en timme.

Yogan fungerar alldeles ypperligt för barn eftersom många av positionerna har namn efter djur som barn lätt kan efterlikna. Till exempel örnen, trädet, hunden, katten och solen.

Därför är yogan bra för barn

  • Det finns inga krav på prestation eller kunnande.
  • Det ger barnet lugn och ro och dämpar stress, som det finns mycket av på bland annat förskola och skola.
  • Det ger smidighet, balans, energi och avslappning.
  • Det stärker självkänslan (se nedan)

Så skiljer sig barnyoga från vuxenyoga

Barnyoga är mer inriktat på smidighet och balans än styrka. I vuxenyoga handlar det mycket om andning och fysiska positioner. Men gemensamt för alla yogaformer är att de fokuserar på nuet och att hitta ett lugn. Man stärker självkänslan genom att vara som man är och känna igen sig i positionerna när man blir bättre på dem. Därför är yoga så bra för barn.

 

Källa: Wendela, Sveriges Radio