Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Löpning Bild: Johnér

Det här är de vanligaste hindren för att leva ett hälsosamt liv

Tidsbrist största boven visar Vardagspuls undersökning

Endast 4 av 10 svenskar tycker att de lever hälsosamt. Och de största hindren för att leva hälsosamt är tid och pengar. Det visar en undersökning som Vardagspuls gjort tillsammans med Yougov.

Publicerad 2017-02-22 | Vardagspuls

Den enskilt vanligaste anledningen till att inte leva hälsosamt är tidsbrist. Drygt 60 procent av alla tillfrågade uppger inte att de lever hälsosamt i dag – varav hälften inte gör det för att de inte har tid eller känner sig för stressade. Det visar en ny undersökning som Vardagspuls gjort tillsammans med marknadsundersökningsföretaget Yougov.

Den näst vanligaste anledningen till att välja bort ett hälsosamt liv är brist på pengar. Ungefär en femtedel av de tillfrågade uppger att det är för dyrt att leva hälsosamt.

Behöver inte vara dyrt eller tidskrävande

Men träning behöver inte vara varken dyrt eller tidskrävande. Det finns massor av övningar du kan göra hemma utan redskap. Vardagspuls tipsar om träning för dig som inte hinner eller som inte har råd med dyra gymkort eller redskap.

  • Satsa på högintensiva övningar där du bara använder den egna kroppen – gratis träning som bara tar några få minuter åt gången. En skotsk studie har visat att så lite som två minuter högintensiv träning i veckan kan göra mätbara skillnader i hälsan för överviktiga personer, bland annat genom att förbättra hjärt och kärlhälsan och minska risken att drabbas av diabetes typ 2.
  • Använd de tyngder du har hemma som hantlar, som en tung bok, en ljusstake – eller varför inte en PET-flaska fylld med stenar eller vatten! Det kan också vara en god idé att använda ett föremål som inte är tungt eftersom kroppen får jobba extra när den flyttar ett föremål. En kudde passar utmärkt som träningsredskap!
  • Vardagsträna! Cykla till jobbet, stå vid skrivbordet, kliv av en hållplats tidigare, ta alltid trapporna istället för hissen... Det finns massor av sätt att hitta mer fysisk aktivitet i vardagen.

De största hindren för att leva hälsosamt

  1. Jag saknar tid (hinner inte och lever ett för stressigt liv) – 34 procent
  2. Jag saknar pengar (det är för dyrt att leva hälsosamt) – 23 procent
  3. Annat (till exempel bristande motivation, sjukdom eller fysiska hinder) – 11 procent
  4. Jag saknar kunskap om vad som är bra/nyttig mat och dryck – 9 procent
  5. Jag saknar kunskap om vad det innebär att leva hälsosamt – 7 procent

Över 1 000 svenska män och kvinnor i åldrarna 18 till 74 år deltog i enkätundersökningen. Ett första urval gjordes på så sätt att de 5 procent som tyckte att mat och dryck inte alls är viktigt ur ett hälsoperspektiv filtrerades bort från resultatet.