Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Det här händer i kroppen när du börjar träna Bild: Johnér

Det här händer i kroppen när du börjar träna

Det finns så många fördelar!

När du börjar träna, för första gången eller efter ett uppehåll, tar det inte lång tid innan du får effekt. Tvärtom påverkas din kropp direkt på flera sätt. Vi har listat några av de skönaste.

Publicerad 2016-09-19 | Senast ändrad 2018-01-22 | Vardagspuls

Det kan kännas obehagligt att börja träna som nybörjare eller efter ett längre träningsuppehåll. Pulsen rusar och du kippar efter luft. Det kan göra att många drar sig för att träna nästa gång eller känner att det inte är för dem.

Träning är en färskvara och ju mer regelbunden den är desto större blir de goda hälsoeffekterna. Samtidigt händer det massor av saker i kroppen direkt när du börjar träna – och ännu mer de kommande veckorna om du biter ihop och fortsätter att hålla igång.

Tidiga effekter när du börjar träna

Energiförbrukningen och förmågan att förbränna fett ökar väldigt snabbt när man börjar träna. Efter bara ungefär 4-6 veckors regelbunden träning kan din maximala fettförbränning öka med cirka 30-40 procent. Det gör det betydligt enklare att minska på bukfettet.

Dina blodsfettsvärden förbättras direkt efter ett avslutat träningspass. Effekten kan hålla i sig upp till ett dygn efteråt.

Även blodsockret sänks och stabiliseras direkt efter träning.

Ditt blodtryck sjunker till under det normala vid vila, vilket är bra eftersom hjärta och kärl då får avlastning mellan varven.

Musklerna stärks. Andelen mer uthålliga muskelfibrer i kroppen ökar efter bara någon veckas träning. På sikt ökar antalet kapillärer i musklerna vilket gör att de får mer syre snabbare. När musklerna blir bättre på att ta upp syre blir din andning lättare eftersom du inte behöver få i dig lika mycket syre för att tillgodose dem.

Effekter av på sikt av regelbunden träning

Ditt hjärta blir starkare. Redan efter ett par månaders intensiv träning blir slagvolymen, det vill säga mängden blod som pumpas runt av varje hjärtslag, större. Dessutom sjunker både vilopuls och maxpuls.

Stressresistensen ökar. Forskning visar att människor som tränar regelbundet får en mindre ökning av stresshormonet kortisol i blodet än andra. Dessutom förstärks kopplingen mellan hjärnans ”stressbromsar” hippocampus och frontalloben och det övriga stressystemet vid träning. Läs mer om hur träning påverkar stressresistensen här.

Dina blodkärl vidgas vilket minskar risken för blodproppar, åderförkalkning och åderförfettning.

Blodvolymen ökar. Med intensiv träning kan du faktiskt få mer blod i kroppen! En fullvuxen människa har i genomsnitt ungefär fem liter blod, men med hård och regelbunden träning kan volymen öka med så mycket som en liter. Det gör bland annat att syreupptagningsförmågan ökar, att man tål värme bättre och minskar risken för värmeslag.

Sömnen blir bättre, vilket i sin tur minskar risken för bland annat depression och hjärt- kärlsjukdomar. Vissa träningsformer har visat sig vara särskilt bra för att motverka sömnbrist

Källor: Vårdguiden, DN