Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Korg med påskägg Bild: Privat

PT-Leila: Så ordnar du påskäggsjakt för hela familjen

PT-Leilas bästa tips för att hålla igång i påsk

Under påsken är det lätt att bli stillasittande i soffan ätandes påskgodis. Här är vår träningsexperts Leilas bästa tips på hur du och familjen håller igång även under påskhelgen!

Publicerad 2017-04-10 | Senast ändrad 2018-03-27 | Leila Söderholm

Under påsken äter vi enorma mängder godis. Det är helgen där vi sUnder påsken är det lätt att bli stillasittande i soffan ätandes påskgodis. Här är vår träningsexperts Leilas bästa tips på hur du och familjen håller igång även under påskhelgen!lår alla rekord. Det är också en helg där många är lediga och en helg där det finns tid att vara utomhus och aktivera hela familjen. Starta varje morgon med en promenad tillsammans, cykla eller gå till affären, gör en hinderbana inne eller utomhus för både barn och vuxna. All rörelse som blir av bra för oss alla. Utnyttja den lediga tiden till att verkligen röra på dig så att njutningen blir större av ledigheten. 

Aktivera hela familjen

Det är klart att vi ska leta påskägg och äta godis under påsken om det passar familjen. Passa på att aktivera hela familjen både vuxna och barn innan letandet efter påskäggen börjar. Gör en övning och få en ledtråd, följ ledtråden stanna där och gör nästa övning för att få en ny ledtråd. Det är det bästa sättet att motivera väldigt konkret och tydligt vilket vinst varje övning ger och sådant skapar motivation. Mysig stund för hela familjen när alla jobbar tillsammans. 

Så fixar ni en påskäggsjakt

 1. Göm ett påskägg per barn (eller vuxen) inomhus eller utomhus.
 2. Gör ledtrådar till gömstället. Ex: Ta 3 steg framåt, kryp under bordet till vänster osv.
 3. Varje ledtråd kostar skriv en lapp vad som krävs för att få sin ledtråd. Bestäm innan vilken övning som ska göras så att beslutet är taget.
 4. Alla deltagare måste göra övningarna både stora och små, här får alla hjälpas åt och peppa varandra. 

I min familj gjorde vi 10 ledtrådar (stora omvägar blir det med våra ledtrådar) och varje ledtråd kostade:

 • 40 upphopp
 • 5 gånger spring 50 meter (Om du är inomhus, kryp fram och tillbaka i en minut x 5).
 • 10 gånger kryp under och hoppa över (se bild nedanför)
 • 50 hopp på ett ben x 2
 • 10 Situps med klapp
 • 100 hopp med hopprep
 • 10 st ligg och stå (Lägg dig ner platt på rygg och ställ dig upp utan att använda händerna)
 • 50 benböj

När alla gjort rätt antal så får de en ledtråd och för att komma vidare till nästa ledtråd så måste nästa uppdrag genomföras. Ett perfekt och roligt sätt att få in rörelse, familjemys och att få kämpa för något är bra både för barn och vuxna. 

"Blåsa fjäder" – en lek för stora och små

För att få humöret på topp så börja alltid med att blåsafjäder-leken för både vuxna och barn. 

Varje deltagare får en fjäder och ställer sig längst en startlinje. Fjädern läggs på golvet. När starten går så gäller det att blåsa fjädern så att den rör sig framåt över mållinjen. Inga händer är tillåtna. Händerna ska ligga på ryggen genom hela tävlingen. Om det är många som tävlar så kan man dela in deltagarna i lag och varje vinst ger laget en fjäder. Flest fjädrar är det vinnande laget.

Glad påsk, önskar Leila!