Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Forskare varnar för att hälla i sig stora mängder vatten när du inte känner dig törstig. Bild: Johnér

Forskare: Drick inte för mycket när du tränar

Hur många gånger kissar du på en dag?

Vatten är förstås bra för dig, och särskilt viktigt är det att dricka mycket när man tränar för att undvika uttorkning. Men det kan bli för mycket av det goda. Nu kommer forskarna med ett råd som kan låta självklart för vissa: drick när du är törstig!

Publicerad 2015-07-09 | Senast ändrad 2017-03-06 | Vardagspuls

Har du hört talas om åttaglasregeln? Det vill säga regeln som säger att du ska hälla i dig åtta normalstora glas vatten varje dag, oavsett om du känner dig törstig eller inte.
Visst är det viktigt att hålla kroppen fuktig, och särskilt när man tränar, men det betyder inte att man ska sluta lyssna på sin kropp. Om du känner att du måste tvinga i dig vatten och det tar emot när du dricker kan det vara ett tecken på att du faktiskt inte behöver mer vätska. Nu varnar forskare för att vattenhetsen kan gå för långt.

Lyssna på din kropp

Stavros Kavouras, doktor som studerar just uttorkning vid University of Arkansas, menar att fasta regler som åttaglasregeln är onödiga – och i värsta fall kan de vara skadliga. Det viktigaste är att man lyssnar på sin egen kropp.
– Den sortens fasta regler är utdaterade. Beroende på din aktivitetsnivå, diet, ålder och  klimatet där du bor kan du behöva mer eller mindre än de där åtta glasen, säger Stavros Kavouras.
Den typ av extremt vattenintag som elitidrottare ibland ägnar sig åt kan för vardagsmotionärer föra med sig risk för yrsel, illamående och svullnad i kroppen. I värsta fall kan hjärnan svullna upp vilket kan leda till döden, men då krävs väldigt stora mängder vatten i förhållande till den egna kroppstorleken.

Räkna toalettbesöken

Så hur vet man att man dricker tillräckligt, när det skiljer sig från individ till individ hur mycket man ska dricka?
Nummer ett: Räkna hur många gånger du går på toaletten för att kissa varje dag. Enligt en studie gjord av Stavros Kavouras forskningsgrupp går de flesta som har rätt vätskenivå i kroppen på toaletten runt fem gånger per dag. Så om du kissar fem gånger per dag kan du se det som en indikation på att du dricker tillräckligt mycket – men inte heller för mycket.
Nummer två: Titta på färgen på din urin. Om den liknar färgen på lemonad eller är ljusare än så tyder det på att du fått i dig tillräckligt mycket vätska.
Nummer tre: Det  enklaste rådet av dem alla – drick när du känner dig törstig. Undantag kan vara vid aktivitet som leder till kraftiga svettningar, som träning i extrem värme. Då är det viktigt att förekomma törstkänslorna och dricka innan man känner att man måste eftersom kroppen kan ha svårt att hänga med i de ovanliga förhållandena.

Källor: The Independent, Prevention