Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Barn som leker i skogen Bild: Mostphotos

5 bra lekar för barn med spring i benen

Hänger barnen ständigt över surfplattan? Se till att få in rörelse i leken, och som bonus kan även du vara med och få motion! Här är lekar som passar barn från 3 års ålder och uppåt, beroende på hur du utformar den.

Publicerad 2015-05-04 | Senast ändrad 2018-03-27 | Vardagspuls

Barn har ett stort rörelsebehov, och det är viktigt att du som förälder uppmuntrar till olika fysiska aktiviteter. Risken minskar då för övervikt/fetma, framtida sjukdomar i hjärt-kärlsystem och diabetes. Barnen får bättre balans, muskelstyrka och hållfasthet i skelettet. Ett bra sätt att få in regelbunden motion är att tidigt få ditt barn att utöva en sport, för små barn är dessa mer lekbetonade. Här är fem lekar som levererar rörelse.

1. Kull

En klassiker med mycket spring i benen. En person jagar och ropar "Kull!" när den lyckas nudda någon av de jagade, och den som blir kullad blir nästa jägare. En evighetslek som inte slutar förrän alla är ordentligt utpumpade.
Rörelsebetyg: 5 av 5

2. Framför tv:n

Det där att tv-spelande behöver vara en stillasittande aktivitet är en seglivad myt. De senaste åren har tv-spelsindustrin formligen sprutat ur sig spel för rörelse, så kallade exergames, och för exempelvis Wii och Xbox med Kinect finns massor av aktiva spel. Dansa loss på dans-matta, spela tennis, kör gympapass, åk skidor och mycket mer.
Rörelsebetyg: 3–5 av 5 beroende på spel.

3. Simon säger

En klassisk reaktionslek som fordrar rörelse, och går ut på att lyssna innan man agerar. Den som är Simon säger "Simon säger..." innan uppdraget presenteras, och det kan vara "hoppa jämfota", "snurra tre varv", "stå på ett ben", "sätt händerna på huvudet". Och det gäller att vara på helspänn! Leken övar även upp reflexerna, för om meningen inte inleds med "Simon säger" så ska man stå still. Den första som missar blir nästa Simon. Självklart kan namnet Simon bytas ut mot något helt annat. Vill du anpassa leken för små barn kan luring-momentet tas bort och uppdraget kombineras med en tydlig rörelse att härma.
Rörelsebetyg: 3 av 5

4. Skuggjakt

En rolig variant av kull för en solig dag, och går ut på att den som "är" ska försöka trampa på de övriga deltagarnas skugga. När den jagande lyckas så går uppdraget vidare. Inled med att visa hur skuggan rör sig och följer med i ljuset. En mer kaosartad variant är att alla jagar alla, och stampar hejvilt på alla skuggor.
Rörelsebetyg: 5 av 5

5. Musikspring

En förenklad variant av Hela havet stormar, som passar små barn. Spela en låt. Så länge som låten är igång så är man i rörelse, och hoppar och dansar omkring, och när musiken tystnar gäller det att så fort som möjligt sätta sig ner på golvet/marken. Här kan man välja att ha ett utslagningsmoment eller avstå.
Rörelsebetyg: 4 av 5

Även de minsta behöver rörelse

  • Jaga såpbubblor.
  • Rör er till musik.
  • Följ efter en boll på golvet.
  • Beroende på gångutveckling, låt barnet komma ur vagnen och gå en bit med ditt stöd på promenaderna.