Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Han gör träningen roligare – med gigantiska GPS-teckningar Bild: Pixabay, Stephen Lund

Han gör träningen roligare med gigantiska GPS-teckningar e – med GPS-teckningar

Den här kanadensiska cyklisten har hittat ett kreativt sätt att göra träningen roligare på. Han använder sin träningsapps GPS-funktion för att rita jättelika teckningar på sin hemstads gator.

Publicerad 2016-12-05 | Senast ändrad 2017-01-24 | Vardagspuls

För de allra flesta innebär cykel- eller löprundan att ta sig från en punkt till en annan. Men för vissa, som kanadensaren Stephen Lund, blir rundan en pensel – och hela staden en enorm kanvas för honom att måla på.

Hans första bild gjorde han på nyårsafton för två år sedan. Då skrev han ”Happy 2015!” genom att cykla på gatorna i sin hemstad Victoria. Sedan dess har bilderna blivit betydligt mer avancerade. För att skapa sitt gigantiska porträtt av Gandalf, trollkarlen från Sagan om ringen, cyklade han över 16 mil.

Cyklade 168 kilometer

”För att färdigställa min GPS-teckning av Gandalf cyklade jag 168 kilometer – 88 kilometer för att fylla i linjerna i teckningen och 80 kilometer till för att hitta punkter till de raka linjerna, som Gandalfs stav och en del andra detaljer som det inte fanns vägar till.”

Här nedan följer ett urval av Stephen Lunds mest imponerande GPS-teckningar. Många fler hittar du på GPS-doodles.com. Den cyklade sträckan för varje bild står inom parentes.

Stegosaurus (44 km)

Gandalf (168 km)

Cyklist

Kristus-statyn i Rio de Janeiro (25 km)

T-rex (39 km)

Tvättbjörn (26 km)

Darth Vader (46 km)

Giraff (96 km)

Källa: Bored Panda, Thrillist