Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Häng med i Leilas huk-utmaning

Klara 30 minuter på huk efter 30 dagar

Att sitta på huk är egentligen normal viloposition för oss människor. Du får rörligare höft, lår och vader bättre flexibilitet och rörelseförmåga. Häng med i PT–Leilas utmaning och se om du kommer kunna sitta på huk i 30 minuter om 30 dagar!

Publicerad 2016-03-20 | Senast ändrad 2017-07-14 | Vardagspuls
 

 – I stora delar av världen sitter befolkningen på huk när de arbetar och lagar sin mat. I vår värld har vi helt tagit bort huksittandet vilket gör att vi tappar förmågan att använda vårt naturliga rörelsemönster fullt ut, säger personliga tränaren Leila Söderholm och berättar att tajta muskler i ländryggen, höften, låren och vaderna är några av anledningarna till att du kan ha problem att komma ner i en fullt hukad position.
– Har du svårt att komma ner i huksittande så använder du dig av ett räcke eller en pelare för att komma ner och sitta i huk. Har du problem med att få ner hälarna så kan du lägga en plankbit under hälarna för att sitta bättre.

Men varför är det egentligen bra att lära sig sitta på huk?
– Du får rörligare höft, lår och vader samt en mindre spänd ländrygg. Dina knän kommer att kännas mindre stela och din flexibilitet och rörelseförmåga ökar rejält.– När du sitter på huk så håll fötterna ungefär axelbrett, låt dina fötter peka åt det håll de vill. Har du ont någonstans eller har svårt att komma ner, prova olika vinklar på fötterna och flytta isär eller ihop fötterna vid behov, säger Leila Söderholm.

Nedan hittar du hennes 30-dagars schema.
Första veckan övar du på att sitta på huk. Kan du redan sitta så sitter du 30 sekunder i sträck och ökar med 30 sekunder per dag.
­– Sätt dig ner på huk och öva på att slappna av. Det är en viloställning.

Månadsschema                                               

Dag 1: Sätt dig ner på huk 5 gånger under dagen eller om du orkar, 30 sekunder i sträck

Dag 2: Sätt dig ner på huk 5 gånger under dagen eller om du orkar, 60 sekunder i sträck

Dag 3: Sätt dig ner på huk 5 gånger under dagen eller om du orkar, 90 sekunder i sträck

Dag 4: Sitt kvar på huk i 10 sekunder 3 gånger eller om du orkar 120 sekunder i sträck

Dag 5: Sitt kvar på huk i 10 sekunder 3 gånger eller om du orkar, 150 sekunder i sträck

Dag 6: Sitt kvar på huk i 10 sekunder 3 gånger eller om du orkar, 180 sekunder i sträck

Dag 7: Sitt på huk i 30 sekunder åt gången, eller om du orkar 3 minuter i sträck.

Dag 8: Sitt så länge du kan i upp till 4 minuter

Dag 9: 5 minuter

Dag 10: 6 minuter (Från och med idag behöver du inte sitta i sträck, sätt din timer och starta samt stoppa när du behöver under dagen ska du få ihop 6 min.

Dag 11: 7 minuter

Dag 12: 8 minuter

Dag 13: 9 minuter

Dag 14: 10 minuter

Dag 15: 11 minuter

Dag 16: 12 minuter

Dag 17: 13 minuter

Dag 18: 14 minuter

Dag 19: 16 minuter

Dag 20: 18 minuter

Dag 21: 20 minuter

Dag 22: 22 minuter

Dag 23: 23 minuter

Dag 24: 24 minuter

Dag 25: 25 minuter

Dag 26: 26 minuter

Dag 27: 27 minuter

Dag 28: 28 minuter

Dag 29: 29 minuter

Dag 30: 30 minuter