Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Fotboll för integration – När fotbollstränaren Jonas Olsson bjöd in ensamkommande flyktingbarn till Kärrtorps IP kom närmare 50 fotbollssugna ungdomar. 

Här finns de okända miljarderna att söka

Allmänna arvsfonden: ”Vi har för mycket pengar på kontot”

Föreningar och organisationer kan söka stöd hos Allmänna arvsfonden för projekt riktade till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Men få verkar känna till att stödet finns och just nu väntar miljarder på att få delas ut till behövande projekt runt om i landet.

Publicerad 2015-10-23 | Vardagspuls

När fotbollstränaren Jonas Olsson bjöd in ensamkommande flyktingbarn till Kärrtorps IP kom närmare 50 fotbollssugna ungdomar. I Vardagspuls får vi träffa honom och Sevana Bergström som tillsammans driver fotbollsprojektet Ronjabollen. Både Jonas Olsson och Sevana Bergström har fått många unga invandrartjejer att våga börja idrotta. 

Ovan: Jonas Olsson och Sevana Bergström har fått barn i resurssvaga områden att börja idrotta. Här gästar de Vardagspuls med Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet.

Med projekett Ronjabollen vill de integrera och få 10-15-åriga tjejer i resurssvaga områden att börja spela fotboll. Projketet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden som enligt lag ska finansiera projekt inom den ideella sektorn till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Cirka 400 projekt runt om i landet finansieras varje år av med hjälp av fonden. 

Men få verkar känna till att det finns medel att söka härifrån.
– Vi har för mycket pengar på kontot, säger Stefan Berg som är pressansvarig på Allmänna arvsfonden.   

Det är föreningar och organisationer som kan söka stöd för liknande projekt. Det är upp till den sökande föreningen att säga vilket ämne, exempelvis idrott, kultur, arbetsmarknad, som projektet ska handla om. Så länge man uppfyller arvsfondens kriterier och riktar sig till någon av deras målgrupper finns goda chanser att få stöd berättar Stefan Berg.

Man kan också vända sig direkt till sitt idrottsförbund och söka bidrag för liknande projekt. Bland annat delar Svenska fotbollförbundet ut pengar. Genom Idrottslyftet kan föreningar ansöka om medel från sitt fotbollsdistrikt (SDF). Läs mer om idrottslyftet här.

 

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och fondens förmögenhet uppgår till cirka 8 miljarder kronor.

Föreningar och organisationer kan söka stöd för projekt riktade till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondsdelegationen (som utses av regeringen) sammanträder 6 gånger per år.och beslutar om nya projekt.

Arvsfonden finansierar cirka 400 projekt varje år.

Om en avliden person inte har skrivit testamente eller har släktingar närmare än kusiner så tillfaller dödsboets egendom arvsfonden.