Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Barn som har idrott Bild: Mostphotos

Inför skolgympa varje dag!

Hillevi Wahl: "Vi måste prioritera rörelseglädjen!"

Vår hälsoinspiratör Hillevi Wahls uppmaning till politikerna är tydlig: inför skolgympa varje dag! Läs hennes krönika om varför hon tycker att alla barn behöver skolgympan och vad hon vill säga till alla nojiga föräldrar.

Publicerad 2017-03-14 | Hillevi Wahl

Sverige är det land som har näst minst skolidrott i Europa. Det är rent åt skogen! I bästa fall har barnen två timmars idrott i skolan per vecka. Många skolor kommer inte ens upp i det, i brist på lokaler. Ytterst är det alltså en politisk fråga: Vi måste bygga fler idrottshallar. Vi måste prioritera idrotten och rörelseglädjen i läroplanen. Men under tiden kan man vara utomhus, naturen är världens största träningslokal. Och den är gratis.

Våra barn mår dåligt

Läget är akut. Våra ungar mår redan katastrofalt dåligt. Det går inte alltid att se på barn att de mår dåligt. Det är inte bara de överviktiga som behöver gympan, det är alla barn! Alla! De behöver lära sig avslappning med hjälp av yoga, de behöver komma upp i puls, de behöver få ha kul med sin kropp men framför allt: De måste få rotation på eländet. Allt elände de går och bär på, all stress, all oro, all ångest, alla koncentrationssvårigheter – det måste de få ut i händerna, fingrarna och fötterna. Bort från magen och huvudet. Där det håller på att bränna hål i huvudet på dem.

Nojiga föräldrar sätter stopp

Gympa är stressreducerande. Rörelse ger lugn. En stark kropp håller ihop en vinglig själ. Det gäller i allra högsta grad våra barn. Men varje gång jag hävdar att vi måste ha skolgympa varje dag så skriver nojiga föräldrar att de hatade gympan och de vill inte ”utsätta sina barn för samma trauma”. 
Till er vill jag säga tre saker: 

  1. Sluta lägg era egna dåliga erfarenheter som en blöt filt över huvudet på era barn. Låt inte det bli deras sanning. Håll tyst och låt barnen hitta sin egen rörelseglädje.
  2. Var med på ett idrottspass så kommer ni att se hur bra lärare vi har i dag.
  3. Ta med barnen ut på glädjefylld fysisk aktivitet på fritiden och hjälp dem i stället. Hjälp dem med självförtroendet, hjälp dem hitta glädjen. Då kanske du själv hittar någon rörelseglädje av bara farten. 

Världens bästa samhällsbesparing

Det behöver inte handla om prestation hela tiden. Låt två timmar vara betygsättande och resten bara ren och skär rörelseglädje. Fokusera på de blyga, de tveksamma. Det är där fokus ska vara. Får vi med oss de skeptiska – så får vi med oss alla. Barnen borde ha skolgympa varenda dag. Fem dagar i veckan. Kom igen nu, politiker! Fixa det här! Det kommer att bli världens bästa samhällsbesparing. Jag lovar.