Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

träning och alkohol Bild: Johnér

Är det bra att träna dagen efter man druckit alkohol?

Experten: Det är bättre att träna än att avstå

Omkring 40 procent avstår från att träna dagen efter att de druckit. Helt i onödan enligt experten.
– Är man fullt frisk är det bättre att träna än att avstå, säger Örjan Ekblom, idrottsforskare på GIH.

Publicerad 2016-01-22 | Senast ändrad 2018-04-26 | Vardagspuls

Myterna kring alkohol och träning är många. Konditionen påverkas av alkoholen och musklerna bryts ner istället för upp. Eller? Hur är det egentligen? Är det dumt att träna dagen efter några glas för mycket? Systembolaget har låtit marknadsundersökningsföretaget TSN-Sifo fråga drygt 1 200 personer om kunskaperna om och hur de kombinerar alkohol och träning. Det visade sig att av dem har över hälften, 54 procent, ett specifikt mål med sin träning.

Prestationen påverkas inte

Många har dåliga kunskaper om kopplingen mellan alkohol och träning. 40 procent av de tillfrågade väljer att skippa träningen dagen efter de druckit då det finns en föreställning om att det snarare bryter ner kroppen än bygger upp den om man tränar bakis. Men kunskapsluckorna är stora enligt Örjan Ekblom som är lektor inom fysiskt aktivitet och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm. Han har varit med och tagit fram en stor sammanställning av forskning på området.
– En del är väldigt kategoriska och säger "nej, mitt intresse är att må bra och träna, så jag dricker inte". Och det är väl alla tiders, men det behöver inte vara så att varken prestation eller hälsa påverkas av ett lågt alkoholbruk, säger Örjan Ekblom, till nyhetsbyrån TT.

Kondition bättre än styrketräning

Han menar att viss typ av träning fungerar alldeles utmärkt även dagen efter att du druckit.
– Att sticka ut och jogga, åka skidor eller promenera, det påverkas inte negativt av att man har druckit alkohol dagen innan. Är man frisk behöver man inte oroa sig, säger han men poängterar att det finns vissa sporter som kräver viss precision och koncentration som man bör undvika.
– Idrotter som kräver snabbt beslutsfattande och kraftutveckling, som att spela innebandy, där riskerar man att skada sig själv eller andra. Även om jag nyktrat till så har kroppen både i periferin och i hjärnan inte samma funktion som om den inte hade blivit förgiftad dagen innan.

Och när det kommer till styrketräning så dämpar alkoholen effekten av muskelbygget. Men att avstå helt är ofta sämre för hälsan anser Örjan Ekblom.
– Är man i övrigt fullt frisk behöver man inte oroa sig.

Siffror från undersökningen

  • 54 procent av de tillfrågade i studien har mål med sin träning.
  • 55 procent avstår inte alkohol trots kommande träningspass.
  • 40 procent väljer att ställa in träningen när de är dagen efter.
  • 23 procent vet inte hur alkohol påverkar effekten av träning.

Här hittar du fler artiklar om bakfylla

Sant och falskt om träning och alkohol

  1. Kondition och uthållighet påverkas av alkohol: Falskt. Inte av måttlig alkoholkonsumtion.
  2. Alkohol försämrar förmågan att bygga muskler dagen efter: Sant. Flera dagars drickande sänker den förmågan med uppåt 75 procent.
  3. Det är bättre att avstå träning dagen efter en blöt kväll: Falskt: Det är ändå bättre att träna, både kondition och styrka, än att avstå. Men undvik sporter som kräver precision, reaktion, koordination och skärpa som exempelvis innebandy och fotboll då dessa kan öka skaderisken.

 Källa: GIH