Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm berättar om effektiv intervall träning Bild: Privat

Intervaller – den mest effektiva träningen

Spring, cykla, gå eller hoppa

Att ha bra kondition är viktigt för hälsan. Här tipsar PT-Leila om hur du kan förbättra din kondition på bästa sätt. Det stavas intervaller! Rolig, tuff och effektiv träning som ger resultat! Precis som vi på Vardagspuls vill att det ska vara.

Publicerad 2017-09-25 | Senast ändrad 2017-11-07 | Leila Söderholm

Att jobba med intervaller är det mest effektiva som går att göra. Intervallerna kan vara korta om du är nybörjare och det som är positivt med dem är att du får upp pulsen mycket högre än om du går, cyklar eller joggar i ditt vanliga tempo. Högre puls ger bättre syreupptag och alltså bättre kondition. Intervaller gör också att du förbränner mer efter passet än om du gör din vanliga träning utan pulshöjare. De stärker dina muskler och tränar din hjärna att fortsätta när det känns tungt! Intervallpass är ofta ganska korta tidsmässigt och går att klämma in i en pressad vardag. Intervaller gör du utomhus eller på en cykel, löpband, roddmaskin eller crosstrainer. Du kan springa, cykla, gå eller hoppa på olika sätt. 

De bästa intervallerna är de du gör

Börja alltid med att värma upp kroppen i minst 10 minuter, viktigt! Uppvärmningen ökar din prestationsförmåga, smörjer lederna och minskar risken för skador. Lek lite med dina intervaller till exempel som jag gör på stranden. Där använder jag stenar och räknar ihop 10 stenar på ena sidan som sen ska flyttas över till andra sidan men då i intervall form. Är jag i skogen så tar jag med en kotte eller pinne vid varje intervall. 

Tempoökningen är det viktigaste

Här kommer två exempel på bra intervaller och kom ihåg att det handlar inte om att du ska springa det går bra att gå snabbt, hoppa hopprep eller cykla. Det är själva tempoökningen som är den viktiga. Det vill säga tryck upp farten så mycket du bara kan efter dina förutsättningar.

Kortkorta Intervaller Spring, cykla eller gå så snabbt du kan i 15 sek och sakta ner i 30 sek. När du springer intervaller ska du försöka springa så snabbt du kan varje gång. Explodera fram i varje intervall! Har du ingen timer så mät upp en sträcka som tar cirka 15 sekunder att springa, sen går du den sträckan tillbaka för att starta nästa intervall direkt när du kommer fram.

Antal: Börja med 8 Intervaller och öka på med en intervall varje gång du gör ett intervallpass. När du kommer till 20 så ökar du längden på dina intervaller till 30 sek och börjar om på 8 Intervaller igen.

BackintervallerVälj en backe som tar cirka 15–30 sekunder att springa uppför.
Bestäm dig innan hur många ggr du ska springa uppför backen. Mellan 5-8 gånger är en bra början. Se till att kroppen är uppvärmd och förberedd genom att gå snabbt eller jogga i 10 minuter.

Ett intervallpass per vecka är utmärkt träning

Lycka till!

Kram från Leila