Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm visar hur du enkelt kan göra benböj med en tärning Bild: Moa Alexandersson

”Jag inspireras av människor som gjort förändringar”

Leila Söderholm är "Årets inspiratör"

Vi säger grattis till träningsexperten Leila Söderholm som är ”Årets inspiratör”, ett pris som delas ut av 2,6 miljonerklubben och som instiftats för att uppmärksamma goda insatser för folkhälsan.

Publicerad 2017-02-14 | Vardagspuls

Grattis Leila, hur känns det?

– Det känns helt fantastiskt! Det här priset har ett stort värde för mig eftersom hela Sverige har fått nominera och rösta.

Varför tror du att du vann?

– Jag har ingen strategi eller plan, jag vill bara väcka rörelseglädje och lust att ta hand om sin hälsa på alla sätt. Jag använder inga metoder eller lovar magrutor, vi är vanliga människor de allra flesta med samma problem och brist på motivation. Det här priset gör att det känns som att jag nått fram och hoppas att det var därför jag vann.

Vad blir du inspirerad av?

– Människor som gjort förändringar, en grupps positiva påverkan, snälla människor som lyfter andra, glädje och att skratta tillsammans, att få vara med min familj och natur i alla dessformer.

Vad är hälsa för dig?

– Många saker ingår i mitt hälsotänk. Sömn, glädje, stress, näringsrik mat och relationer är alla lika viktiga. Hälsa för mig är att ha en kropp som orkar bära mig i min vardag och inte hindrar mig att leva det liv jag vill. Det är något jag strävar efter i alla situationer, håll kroppen stark så den orkar med livet.

Leilas hukutmaning – ett måste för alla som älskar utmaningar

Vad händer härnäst i ditt liv?

– Massor, föreläsningsturné under våren och flera hälsoresor. Det kommer flera nya träningsprogram för hemmaträning och jag fortsätter att jobba med att få hela Sverige att smygträna. Vi ses på Vardagspuls i både film och text!