Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Jessica Almenäs Bild: Aftonbladet Bild

Jessica Almenäs 5 tips för att komma igång

Tänk så här för att komma ut i spåret

Du kanske vill träna – egentligen. Men det är inte alltid lätt att ta steget till att dra på sig löparskorna och ge sig ut. Dessa fem tips, från "Stora löparboken för kvinnor" av Jessica Almenäs och Lovisa Sandström, gör det lättare att bli motiverad.

Publicerad 2015-03-26 | Vardagspuls

1. Hur gärna vill du?

Känn efter. Värdera din vilja utefter hur gärna du vill lyckas med tre olika saker på en skala från 1 till 10. Låt din löpning vara en av dessa saker. Det gör det lättare att motivera dig och prioritera i vardagen.

2. Skaffa kunskap för att motivera dig

För dig som vill komma igång med träning eller har svårt att få till en träningsrutin i vardagen: Skaffa dig kunskap om vilka fysiska och mentala effekter träning kan ha på dig. En ökning av humörhöjande och smärtlindrande hormoner är ett exempel på en grym effekt av träning.

3. Se löpningen som värdefull egentid

"För mig har löpningen blivit ett andningshål i min oerhört stressiga vardag. Jag ser på mina löppass som min egentid, ett sätt att få vara ifred med mina tankar. Träningen är väldigt viktig för mitt välbefinnande och för att jag ska orka med det galna tempot jag lever mitt liv" skriver Jessica Almenäs.

4. Börja skriva träningsdagbok

För varje löprunda lär du känna din kropp lite bättre och blir bättre på att avgöra om du tagit i för mycket eller för lite, eller om du vilat och förberett dig tillräckligt. Ett sätt att underlätta för dig att titta tillbaka på det du lärt dig är att skriva dagbok över din träning. Tre rubriker räcker: vad du har tränat (typ av pass, längd på och antal intervaller och eventuellt vilken fart du höll), var du tränade (löpband, terräng eller asfalt) och hur passet kändes (kände du dig stark, svårmotiverad, var det halt ute?).

5. Variera din träning

Om du tränar på samma sätt och lika mycket över lång tid vänjer sig din kropp vid träningen och resultaten blir mindre. För att undvika det kan du till exempel träna ett extra pass någon vecka ibland eller träna två pass på raken med olika träningsformer för att "chocka" kroppen. Men tänk på att vila ordentligt efteråt.

Källa: "Stora löparboken för kvinnor" av Jessica Almenäs och Lovisa Sandström.