Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Han springer för att uppmärksamma psykisk ohälsa

Premiär för Karin Boyes Minneslopp 2 september

Suicide Zero heter en organisation som vill uppmärksamma och bekämpa psykisk ohälsa och självmord. På lördag ordnar de för första gången välgörenhetsloppet, Karin Boyes Minneslopp.

Publicerad 2017-08-29 | katarina@vardagspuls.se

– Jag har alltid gillat att träna och fått kraft av Karin Boyes vägledande ord. Ofta vid svåra stunder i livet har jag tänkt på hennes poesi, berättar Håkan Wester, före detta polis och initiativtagare till Karin Boyes Minneslopp som går av stapeln på lördag. Han springer för att uppmärksamma och bekämpa psykisk ohälsa och självmord efter att ha haft en nära vän som försökt att ta sitt liv. Han springer också för att binda samman hälsa och kultur till förmån för organisationen Suicide Zero vars syfte är att uppmärksamma psykisk ohälsa och luckra upp tabut kring att prata öppet om självmord.
– Varje år tar 1500 personer sitt liv i Sverige på grund av psykisk ohälsa. Antalet självmord måste minska snarast, säger Håkan Wester.
Suicide Zero har även flera kända ambassadörer som som på ett eller annat sätt själva kommit i kontakt med psykisk ohälsa, skådespelerskan Mia Skäringer, friidrottaren Mattias Sunneborn och komikern Zinat Pirzadeh är några exempel.

Över hela landet

Debutloppet hålls i Alingsås, eftersom det var där som författaren Karin Boye avslutade sitt liv. Starten går klockan 14. Men över hela landet kan personer som vill stödja Suicide Zero springa, jogga eller promenera och avsätta anmälningsavgiften på 50 kronor till organisationen.
– Ung, gammal, man eller kvinna, vältränad eller amatör – alla är välkomna att delta i loppet. Det viktigaste är att vi uppmärksammar psykisk ohälsa och självmord och äntligen vågar prata om det, avslutar Håkan Wester.

Mer information:

Karin Boyes Minneslopp
Suicide Zero