Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Låt inte astman hindra dig från att träna Bild: Pixabay

Låt inte din ansträngningsastma hindra dig från att träna

"Extra viktigt med bra kondition för astmatiker"

Känner du att du får problem med andningen när du anstränger dig fysiskt? Då kan du ha fått ansträngningsastma. Men tvärtemot vad många kanske tror är det viktigt att hålla igång träningen för att på så vis minska astmabesvären. Här ger vi smarta träningstips för dig som är astmatiker.

Publicerad 2016-05-03 | Senast ändrad 2017-10-09 | Vardagspuls och Vardagspuls

Astma är en kronisk sjukdom som innebär att du har en ökad känslighet i luftrören, orsakad av inflammation. Som ansträngningsastmatiker är du helt enkelt känslig mot just ansträngning, du blir svullen i luftrören, får en ökad slemproduktion och upplever andningsbesvär med pipljud vid fysisk ansträngning.

– Typiska symtom vid ansträngningsastma är att du andas snabbare, ofta med öppen mun. Så här i pollentider kan ansträngningsastman dessutom bli ännu värre för den som är allergisk mot just pollen. Träning under vintertid kan också reta luftrören mer eftersom luften är torrare och kallare då. Ansträngningsastma är därför ett vanligt tillstånd hos längdskidåkare, säger Peter Odebäck, specialist i allmänmedicin och expert på astma.

Träning kan förbättra din astma 

Som astmatiker är det faktiskt extra viktigt att ha bra kondition. Den som tränar regelbundet kan förbättra sin astma eftersom kroppens syreupptagningsförmåga ökar och lungornas funktion stabiliseras. Simning, stavgång, dans, bollsporter och intervallträning är exempel på träning som kan ge mindre besvär medan skidåkning och långdistanslöpning kan ge lite mer besvär med andningen.

– Låt inte din astma hindra dig från att träna och göra sådant du tycker är kul. Känner man att man vill något så är det inte farligt. Vi människor är gjorda för att hålla igång men det är viktigt att vi gör det regelbundet, säger Peter Odebäck.

Värm upp ordentligt

Enligt Peter Odebäck handlar det viktigaste om att värma upp ordentligt inför ett träningspass men också att ta luftrörsvidgande kortison genom inhalator.

– Inför ett träningspass är det väldigt viktigt att värma upp långsamt så att man slipper den irriterande effekten för luftrören. Genom att värma upp kommer man igenom den första fasen. Man kan också ta extra luftrörsvidgande inhalationer före träningen – då minskar risken ytterligare för att man ska få andningsbesvär, säger Peter Odebäck.

Varningssignaler vid ansträngningsastma

Precis som med mycket annat här i livet gäller det att ha sunt förnuft, så även vid ansträngningsbesvär som uppkommer under ett träningspass.

– Om man får så besvärligt att det inte räcker med vila och flera doser av den luftrörsvidgande medicinen bör träningen avbrytas. Kvarstår astmaanfallet efter upprepade doser luftrörsvidgande medicin kan man behöva söka vård akut. Annars beställer man tid för återbesök hos läkare, säger Peter Odebäck.

Därför riskerar barn som föds med kejsarsnitt att få astma

Träningstips för dig med ansträngningsastma

 1. Ta en extra dos av din snabbverkande luftrörsvidgande medicin 10-15 minuter före träningen.
 2. Gör en lugn uppvärmning i 10-15 minuter, så att pulsen ökar gradvis.
 3. Känn efter hur dagsformen är och anpassa träningen därefter.
 4. Träna gärna i intervaller med korta viloperioder emellan.
 5. Försök att andas in genom näsan så länge du kan. Då hinner luften värmas upp mer innan den når lungorna.
 6. Använd en värmeväxlare, antingen i form av en ansiktsmask eller en luva som dras ner över mun och näsa, om du tränar i kyla.
 7. Avsluta med att varva ner 5-10 minuter.
 8. Träna aldrig när du är förkyld, det kan i längden förvärra din astma.
 9. Om du är pollenallergiker är det bäst att träna inomhus de dagar som det är mycket pollen i luften. Ibland kan pollen även påverka luftrören hos astmatiker som inte är allergiska.

Källa: Astma- och allergilinjen