Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ta små pauser på jobbet för att undvika onda axlar. Bild: Johnér

Ta en hälsopaus på jobbet och slipp onda axlar

PT-Leilas 3 smarta övningar för bättre hållning

Förebygg onda axlar och nacke genom att ge dig själv en mikropaus och gör några övningar som garanterat får dina axlar, nacke och rygg att slappna av och framför allt få en paus från din arbetsställning oavsett om du står, sitter eller jobbar ensidigt.

Publicerad 2016-10-10 | Senast ändrad 2017-03-27 | Leila Söderholm

Att dagligen lägga in en liten serie rörelser kan vara precis vad du behöver för att få bukt med ömma och spända muskler. Dålig hållning nämns ofta som en av de stora orsakerna till problem med smärta, trötthet och obehagskänsla.

Med dålig hållning i överkroppen menar man oftast ”gamnacke” där du skjuter fram ditt huvud. En gamnacke i kombination med framskjutna axlar ger en rundad bröstrygg och insjunken bröstkorg. Om kroppen har den här ställningen hela dagarna så blir musklerna på framsidan av överkroppen förkortade vilket ger spända och orörliga muskler. Musklerna på baksidan av kroppen hamnar i ett konstant läge av förlängning och blir svaga.

Med medvetenhet om hur du sitter och står kommer man väldigt långt. Det gäller att korrigera sin hållning och aktivt jobba för att sitta eller stå korrekt. Det räcker inte att korrigera en gång utan flera gånger per dag eller t o m flera gånger per timme så behöver du tänka på hur du sitter eller står. Stress påverkar övre delen av överkroppen enormt mycket, man brukar säga att man ”samlar stress” i dessa områden och det verkar stämma väldigt bra. Känner du att du har mer problem i perioder så kan det alltså bero på din sinnesstämning och hur mycket du stressar.

Gör dessa övningar 2-4 gånger per dag, det tar inte längre tid än några minuter. Se det också som att du tar en stresspaus, djupandas och räkna långsamt utan att tänka på jobbet

Få fler av Leilas övningar i vårt nyhetsbrev – anmäl dig här!

Övning 1

Gör så här: Sitt bekvämt på stolen med båda fötter i golvet. Luta huvudet bakåt och öppna munnen och slappna av i käkar, nacke och hals. Försöka att sänka axlarna. Andas djupt och räkna till 10.

Övning 2

 

Gör så här: Sitt bekvämt på stolen med båda fötter i golvet och placera höger under kanten på stolen. Lägg vänster hand på höger öra och luta huvudet åt vänster. Slappna av i hals och nacke samt låt huvudets tyngd samt ditt lätta tryck med handen få musklerna att slappna av och förlängas. Försök att sänka höger axel så mycket det går. Andas djupt och räkna till 10.

Övning 3

 

Gör så här: Sitt bekvämt på en stol med ryggstöd och placera båda fötter i golvet, knäpp händerna i nacken, luta dig bakåt och känn hur bröstet öppnar upp sig och ryggen sträcks ut. Sträva efter att få armbågarna att peka rakt ut åt sidan. Andas djupt i 5 andetag. Ta hand om er!

Kram Leila