Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leilas tricepspress Bild: Moa Alexandersson

Leilas 3 snabba träningsövningar för promenaden eller löprundan

”En perfekt cirkel att träna att använda utomhus”

Ingen rast och ingen ro, här visar Leila Söderholm hur du kan träna musklerna under löprundan eller promenaden. För visst mår kroppen allra bäst av att hålla igång även under semestern!

Publicerad 2017-07-10 | Leila Söderholm

Är du ute och går eller springer så varför inte stanna vid en parkbänk, mur eller ett litet staket. Dessa övningar går att göra helt utan redskap det du behöver är något att luta dig mot men det kan vara vad som helst. Syftet är att få upp pulsen och jobba explosivt med rörelser som vi kanske inte använder i vardagen, när vi går eller springer.
Ett bra sätt att träna är att använda dig av din timer i mobilen, då är det lättare att genomföra hela passet utan att sluta för tidigt. Sätt timern på 6 minuter och så gör du övningarna utan att vila mellan efter varandra om och om igen. 

Benspark åt sidan

Placera händerna på en sten eller bänk, spänn magen. För det ena benet rakt ut åt sidan så högt det bara går, försök att hålla överkroppen så still som möjligt. Byt ben direkt genom att göra ett litet hopp. Höj benen så långt ut åt sidan så att det känns i rumpan. Håll ett högt tempo. Gör 40 stycken sparkar. 

Tricepspress

Placera händerna nära rumpan, har du fötterna långt ut så blir det jobbigare och ju närmare kroppen fötterna kommer, desto lättare. Böj din armbågar och sänk hela kroppen, håll rumpan nära händerna. Pressa upp igen till raka armar och känn hur baksida arm arbetar. Ha en stolt hållning med rak överkropp och spänn magen. Gör 10 stycken.

Grodhopp

Använd armarnas pendling för att hoppa så lång du kan. Landa med mjuka knän ner i ett benböj. Om du kan hoppa direkt från sittande in i nästa grodhopp. Det är också helt ok att ställa sig upp innan nästa hopp. Ta i med armarna de gör verkligen stor skillnad och då aktiveras också överkroppens muskler på ett bra sätt. Kan du inte hoppa gör benböj istället. Gör 10 stycken.