Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm Vardagspuls konditionsträning Bild: Life by Leila

Så tränar du effektivt upp din kondition

Två träningsprogram – för nybörjare och motionär

Får du andnöd av att springa till bussen? Eller har du redan hyfsad kondition men vet inte hur du ska komma till nästa nivå? PT:n Leila Söderholm bjuder här på två träningsprogram: ett för vana och ett för nybörjare.

Publicerad 2016-02-15 | Senast ändrad 2017-01-18 | Vardagspuls
 

PT:n Leila Söderholm visar tre hemmaövningar som förbättrar konditionen. Från Vardagspuls den 15 februari.

För den vana motionären

Så räknar du ut din maxpuls
Du tar 220 minus din ålder. I mitt fall så är jag 44 år. Vilket blir 158 slag per minut. Om du har en maxpuls på 176 så ska du sträva efter att få upp pulsen så att den ligger på 158 slag per minut, vilket är 90 procent av din maxpuls. Det är enormt jobbigt att ligga på 90 procent och musklerna stumnar rejält. Därför är intervaller enormt bra att använda för att öka konditionen. Då behöver du inte hålla på så länge och kan vila mellan intervallerna.

Tre pass i veckan enligt nedan.

Pass 1: Lägg in intervaller 1 gång per vecka och jobba på över 90 procent av din maxpuls. Intervallerna kan vara ett pass i en backe, värm upp först i ca 5-10 minuter genom att jogga. Spring uppför backen så snabbt du kan och gå ner. Upprepa 8 gånger.

Pass 2: För att bättre tackla trötta muskler så är det alltid en bra idé att lägga in styrketräning för hela kroppen i form av cirkelträning ett pass per vecka. Styrketräningen kan vara ett cirkelpass för hela kroppen där man plockar ihop övningar så att ben, mage, rygg och överkropp får jobba. Tid ca 20-40 minuter.

Pass 3: Ett längre pass per vecka där du håller dig på en medelnivå ca 70-90% av maxpuls över längre tid ca 60-75 minuter. Långpass kan vara ca 60-75 minuter i prat-tempo (det ska gå att prata).

För nybörjaren

Vecka 1


Dag 1 – måndag

 • 5 minuter rask gång
 • 1 minuts joggning
 • 5 minuter rask gång
 • 1 minuts joggning
 • 3 minuter rask gång

Totalt: 15 minuter


Dag 2 – onsdag

 • 5 minuter rask gång
 • 1 minuts joggning
 • 5 minuter rask gång
 • 1 minuts joggning
 • 3 minuter rask gång

Totalt: 15 minuter


Dag 3 – lördag

 • 5 minuter rask gång
 • 2 minuter joggning
 • 4 minuter rask gång
 • 1 minuts joggning
 • 2 minuter rask gång

Totalt: 14 minuter


Vecka 2


Dag 1 – måndag

5 minuter rask gång
2 minuter joggning
4 minuter rask gång
1 minuts joggning
2 minuter rask gång

Totalt: 14 minuter


Dag 2 – onsdag

 • 5 minuter rask gång
 • 2 minuter joggning
 • 4 minuter rask gång
 • 2 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 14 minuter


Dag 3 – lördag

 • 5 minuter rask gång
 • 2 minuter joggning
 • 4 minuter rask gång
 • 2 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 14 minuter


Vecka 3


Dag 1 – måndag

 • 4 minuter rask gång
 • 3 minuter joggning
 • 4 minuter rask gång
 • 2 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 14 minuter


Dag 2 – onsdag

 • 4 minuter rask gång
 • 3 minuter joggning
 • 4 minuter rask gång
 • 3 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 15 minuter


Dag 3 –  lördag

 • 3 minuter rask gång
 • 3 minuter joggning
 • 3 minuter rask gång
 • 3 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 13 minuter


Vecka 4


Dag 1 – måndag

 • 3 minuter rask gång
 • 4 minuter joggning
 • 3 minuter rask gång
 • 3 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 14 minuter


Dag 2 – onsdag

 • 3 minuter rask gång
 • 4 minuter joggning
 • 2 minuter rask gång
 • 4 minuter joggning
 • 2 minuter rask gång

Totalt: 15 minuter


Dag 3 – lördag

 • 3 minuter rask gång
 • 4 minuter joggning
 • 2 minuter rask gång
 • 4 minuter joggning
 • 3 minuter rask gång

Totalt: 16 minuter


Vecka 5


Dag 1 – måndag

 • 3 minuter rask gång
 • 5 minuter joggning
 • 3 minuter rask gång
 • 4 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 16 minuter


Dag 2 – onsdag

 • 2 minuter rask gång
 • 6 minuter joggning
 • 2 minuter rask gång
 • 5 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 16 minuter


Dag 3 – lördag

 • 2 minuter rask gång
 • 10 minuter joggning
 • 5 minuter rask gång

Totalt: 17 minuter


Vecka 6


Dag 1 – måndag

 • 2 minuter rask gång
 • 6 minuter joggning
 • 2 minuter rask gång
 • 5 minuter joggning
 • 1 minuts rask gång

Totalt: 16 minuter


Dag 2 – onsdag

 • 2 minuter rask gång
 • 7 minuter joggning
 • 2 minuter rask gång
 • 6 minuter joggning
 • 1 min. rask gång

Toalt: 18 minuter


Dag 3 – lördag

 • 2 minuter rask gång
 • 12 minuter joggning
 • 5 minuter rask gång

Totalt: 19 minuter