Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Gå ner i vikt med löpning Bild: Johnér

Snöra på dig skorna!

Därför funkar löpning om du vill tappa några kilon

Att gå ner i vikt kan vara en positiv bieffekt för den som börjar löpträna på allvar.
Oavsett om du springer snabbt eller långsamt får fettförbränningen en skjuts.

Publicerad 2015-03-24 | Senast ändrad 2016-09-09 | Vardagspuls

Inte nog med att du mår bättre på en massa olika vis. Om du också vill gå ner i vikt kan löpning vara ett jättebra sätt. Dels får du en ökad muskelmassa av att träna mer. Mer muskler kräver mer energi. Det betyder att den som tränar bränner kalorier oavsett sysselsättning – till och med i sömn och vila. Dessutom är löpning en träningsform som enkelt går att anpassa utifrån de egna förutsättningarna.

Alla sätt är bra

Lubbar du fram som en pil i spåret? Bra. Lunkar du fram i ett lugnare tempo? också bra. När du rör dig förbrukar kroppen mer energi – och du gör av med fler kalorier. Genom att springa gör du av med fler kalorier totalt än om du springer långsamt eller promenerar – för också raska promenader är en mycket effektivt form av träning som gör stor skillnad för hälsan.

Powerwalk vs löpning

Den danska författaren Lotte Rye Arndal har tagit fram ett räkneexempel som visar hur många kalorier du förbränner vid promenad respektive löpning. Det som är intressant är att promenaden jämfört med löpning bränner procentuellt sett mer fett än kolhydrater. Däremot gör du av med fler kalorier totalt  om du springer istället för går.

Promenad 30 minuter:

Förbrukade kalorier: 240
Varav 40 procent från fett: 96
Varav 60 procent från kolhydrater: 144

Löpning 30 minuter:

Förbrukade kalorier: 450
Varav 24 procent från fett: 108
Varav 76 procent för kolhydrater: 342