Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

”Det var svårt att andas”

Kristins första etapp-mål mot marathon är avklarat – men det var tungt att springa milen

Det var i våras som Kristin drog på sig löparskorna och började träna igen.
Efter att först ha drabbats av twar och därefter en bruten tå, var tiden till milen i New York knapp. 
– Det var tungt, men jag fokuserade på att tänka positivt.

Publicerad 2015-06-15 | Vardagspuls

Under hela våren har Kristin Kaspersen tränat hårt med vännen och löparcoachen Sanna Hed. Sanna har funnits med i Kristins utmaning hela tiden – som personlig tränare, men också som coach och mentalt stöd.
Målet är New York Marathon i november och nu är första etappen avklarad. Kristin sprang milen i New York strax över en timme. Men det var tungt.

– I påskas sprang jag 5 kilometer, nu sprang jag milen, så det går framåt, men med 30-gradig värme och 68 procents luftfuktighet var det jobbigt, säger hon. Men med med de förutsättningarna jag hade är jag stolt över mig själv – jag är på god väg.

Svårt att få luft

Värmen, fukten och luftvägar som inte har återhämtat sig helt, gjorde att det blev svårt för Kristin att få ordentligt med luft.
– Det kanske låter lite konstigt, men jag försökte springa långsamt och ”snyggt”, det vill säga tänka på min springteknik för att hålla ett bra mentalt fokus, berättar Kristin. Jag delade upp loppet i fem delar där jag först fokuserade på kroppens olika delar, stegen, armarna och så vidare, för att i den sista delen fokusera på att ta mig i mål. 
– Också mental träning, vad som händer i övrigt är viktigt. Hur jag ska tänka för att orka både vad gäller teknik, kondition och det mentala.

Direkt efter loppet skrev Kristin på instagram:
”Nu är jag i mål. Fruktansvärt jobbigt. Jag är stark i kroppen men har svårt att andas. Efter mål tog det bara en minut sen var jag tillbaka. Så uppenbarligen har jag det, men pga twar och mykoplasma har luftrören det jobbigt. Så det får ta den tid det tar att komma tillbaka. Sprang på timmen.”

Och Sanna Hed är övertygad om att Kristin kommer att lyckas med det hon har föresatt sig:
– Jag har tränat Kristin genom livets alla faser och vet att hon kommer att klara det här utmärkt. Kristin är grundstark och teknisk, men behöver framför allt få upp flåset och bygga löparsjälvförtroende. Det kommer att gå jättebra!

Peppad av publiken och av sin son

Och visst hjälper det att bli peppad framåt:
– När det var 200 meter kvar hörde jag ”mamma! mamma!”, min underbare son ville springa med mig den sista biten.
Kristin tycker också att det faktum att loppet gick i New York betydde mycket: 
– Det är helt fantastiskt att springa i den här staden. Publiken hejar hela tiden, längs varje meter av loppet. Man lyfts fram av åskådarna som peppar hela vägen. Det betyder fantastiskt mycket.