Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Så klarar du att springa milen Bild: Johnér

Så klarar du milen

Kom igång med vårt enkla 7-veckors-program

För många är milen en magisk gräns när det gäller löpning. 
Och oavsett om det är på den egna rundan eller i något lopp som milen tas, är känslan av att ha sprungit ”tvåsiffrigt” fantastisk.

Publicerad 2015-03-24 | Senast ändrad 2016-07-11 | Vardagspuls

Springa milen, är det något du vill försöka dig på?
Det krävs lite planering för att komma därhän utan att ge upp eller skada sig på vägen. Det här programmet är sju veckor långt, men det finns många olika som också löper över längre tid. Leta runt och se vad som känns som rätt program för dig.

Måndag: löpning
 

Inled första veckan med en 15 min för att trappa upp till 30 minuter vecka 6, vecka 7 springer du 3,5 km.

Tisdag: ledigt

Onsdag: löpning med avslutande spurtar

Vecka 1-2, 20 minuters lätt löpning som avslutas med 2-3 spurter på ca 100 m.
Vecka 3-4, 25 minuters löpning avslutat med 2-3 spurter.
Vecka 5-6, 30 minuters träning avslutat med 4-5 spurter:
Vecka 7, 20 minuterslöpning, 2-3 spurter.

Torsdag: löpning

Börja på 15 minuter för att trappa upp till 30 minuter vecka 6. Vila vecka 7.

Fredag: ledigt

Vecka 1-6: Ledigt.
Vecka 7: 15 minuters löpning.

Lördag: löpning

Vecka 1: 3,5 km
Vecka 2-3: 5 km
Vecka 4-5: 6,5 km
Vecka 6: 8 km,
Vecka 7: ledigt.

Söndag: om du vill

Vecka 1-6: 30-45 minuters lågintensiv träning av annat slag. Det kan t ex vara cykling, simning, yoga.

Vecka 7: en mil!

Under programmet, fokusera på minuter snarare än på antalet km. Om du tycker att det är alltför tung, stanna upp och gå en stund, men försök hålla det under en minut. Och om det är alldeles för jobbigt – sakta ner på farten. Det viktiga är att bygga uthållighet och kondition över tid.

Lycka till!

Källa: Womens Health