Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tre dagars träning i veckan gör dig tio år yngre

Motion: ett effektivt läkemedel

Träna tre gånger i veckan – och bli tio år yngre. Nu har forskare hittat en direkt koppling mellan träning och bromsat åldrande, skriver Vårdguiden.

Publicerad 2015-10-09 | Senast ändrad 2017-01-18 | Vardagspuls

Att motion är bra för hälsan är knappast något nytt. Det förebygger och skyddar kroppen mot stress, inflammationer och för tidigt åldrande. Men att den som motionerar minst tre gånger i veckan är hela tio år yngre biologiskt sett än den som inte tränar kanske var en extra glad nyhet som förhoppningsvis kan få dig att orka ut i joggingspåret ändå när det känns motigt.

Enligt en brittisk studie där över 2 400 tvillingar ingick visade det sig att de syskon som tränade fick längre telomerer, skriver Vårdguiden. Telemorerna sitter i ändarna på kromosomerna för att skydda arvsmassan och är de som bland annat bromsar åldrandet.

Förebygger och läker

Förutom att du blir yngre biologiskt sett skyddar motion även mot en rad sjukdomar som diabetes typ 2, stroke och hjärt-kärlsjukdomar.
– Och en halvtimmes promenad om dagen minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar med 30 procent, säger Carl Johan Sundberg,  professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, till Vårdguiden.

Dessutom kan motion förbättra och lindra symptom och sjukdomar som du redan fått, som exempelvis bröst- och tjocktarmscancer.
– Fysisk aktivitet är även läkande och det kommer hela tiden nya studier som visar vilket effektivt läkemedel träning är, säger Carl Johan Sundberg.

Hjälper mot depression och smärta

Som Vardagspuls skrivit om tidigare har det även på senare år visat sig hur effektivt fysisk aktivitet är mot psykiska sjukdomar som depression

Dessutom hjälper motion mot demens och smärta enligt Vårdguiden. Den som tränar regelbundet har därför överlag mindre ont i kroppen för att smärtdämparna i nervsystemet aktiveras enligt Carl Johan Sundberg.