Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Att springa i grupp på lunchen är den nya trenden inom träning och hälsa Bild: Johnér

Nya trenden: spring på lunchen

– den moderna gruppträningen

Har du svårt att få till träningen? En ny studie visar att många inte tränar på grund av tidsbrist eller för att de saknar sällskap. Om du känner igen dig kan den nya träningstrenden vara något för dig.

Publicerad 2016-10-17 | Senast ändrad 2017-01-24 | Alexandra Lönnroth
 

Vardagspuls fick hänga med Flygresor.se under ett hårt träningspass på lunchrasten.

Det här med att springa ensam kan vara kämpigt och speciellt nu när det börjar bli riktigt kallt ute. En svensk studie visar att 6 procent inte tränar på grund av att de saknar sällskap, och 40 procent skippar träningen på grund av tidsbrist.

Att effektivisera sin dag genom att träna på lunchen med sina kollegor har blivit en trend inom träning. Det är inte längre enbart de snabba i färgglada tights som syns i spåret, utan även vanligt folk som gör sitt bästa för att hålla igång.

Utan att överdriva har löpargruppernas spridning det senaste året exploderat. I Stockholm finns det tillgängliga grupper nästa varje dag i veckan och många är dessutom gratis. Det enda som krävs för att få vara med är att dyka upp på avsatt tid, ombytt och redo.

Hillevi Wahls runstreak är i mål – nu har hon sprunigt 99 dagar i sträck

Spring på lunchen och orka mer

Vardagspuls mötte upp ett glatt gäng löpare från Flygresor.se vid lunchtid för att få veta varför just de valt att vara en del av den nya hälsotrenden.

Varför springer ni på lunchen?
– Det är skönt att komma ut i den friska luften. Inte bara sitta stilla på kontoret hela dagen. Sen är just löpning som träningsform väldigt enkelt att få till på lunchen, säger Åsa Hjelmquist.

Hur många gånger i veckan brukar ni försöka ta er ut?
– Vi försöker att samla ihop ett gäng och springa ungefär 1-2 gånger i veckan. Ibland blir det bara en gång och ibland ingen, beroende på hur många som kan och vill. Just idag var det faktiskt många som bangade i sista sekund, säger Kristoffer Rengfors.

Så vad gör ni då, när träningen känns motig?
– Då brukar vår kollega Mattias försöka peppa oss till att vara med i alla fall. Det är nästan de passen som känns bäst. När motivationen inte finns men man ger sig ut ändå, säger Åsa Hjelmquist.

Och hur känns det efteråt?
– Vi brukar ju springa intervaller i en trappa så direkt efteråt är man självklart väldigt trött. Men när det väl har lagt sig känns det bra att ha tränat och man blir lite piggare, säger Mattias Nyman.

Sen var det dags för gänget att sätta igång med sin intervallträning och för Vardagspuls att titta på och imponeras.

Känner du dig sugen på att börja springa? Varför inte dra ihop ett gäng vänner på jobbet eller gå med en redan befintlig grupp som du bland annat hittar på sidan: Spring – Löpning för alla!

Källa: En svensk klassiker 2016
Intervju med Åsa Hjelmquist, Kristoffer Rengfors och Mattias Nyman från Flygresor.se

Positiva effekter du kan få av att springa

1. Löpning stärker muskler och skelett som ger oss en stark kropp.
2. Rätt mängd träning stärker immunförsvaret.
3. Träning gör att andelen muskler ökar och andelen fett minskar, vilket gör att den basala metabolismen (ämnesomsättningen under vila) ökar.
4. Att springa i det aeroba intervallet (utan att bli alltför andfådd) är det optimala sättet att förse hjärnan med syre.
5. Den ökade utsöndringen av dopamin och serotonin gör att löpare är mindre mottagliga för humörsvängningar.
6. Löpning minskar utsöndringen av adrenalin och kortisol som håller stresshormonerna i schack.
7. Lungfunktionen förbättras när man springer. Löpare har generellt sätt bättre lungkapacitet än otränade individer.

Källa: Runners World