Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

barn spelar tv-spel Bild: Johnér Bildbyrå

Armband kräver motion för tv-spelande

Ny teknik håller koll på barns rörelse

Tjafsas det om skärmtid framför läsplattan, mobilen eller favoritspelet i hemmet? En tekniklösning är på väg som ska göra att föräldrar helt slipper tjata "Ut och lek!".

Publicerad 2015-06-11 | Vardagspuls

Allt fler unga använder surfplattor och smarta telefoner och enligt undersökningen svenskarna och internet, använder varannan tvååring internet flera gånger i veckan – många av dem varje dag. 

Men en stor oros-faktor för föräldrar när det kommer till barns stillasittande framför telefonen, läsplattan eller tv-spelandet är bristen på motion. I dag finns det en uppsjö av spel som går ut på just rörelse och motion, så kallade exergames, men ofta handlar det om timslånga sessioner framför datorn eller tv:n. Barns tv-, dator- och mobilspelande är något som ofta diskuteras i familjer, och var tredje förälder tycker att barn ägnar för mycket tid åt spelandet, enligt siffror från Unga & medier 2010. Ett nytt armband som ska råda bot på detta är nu i utvecklingsfasen.

Nya PowaBand ska hålla koll på hur mycket mobilanvändaren går, springer eller leker, och rörelsen resulterar i poäng. De här poängen kan sedan ge motsvarande speltid på Xbox One, PS4, Wii och smarta mobiler, och ger även föräldrar en chans att få en överblick i hur mycket deras barn motionerar. På så sätt köper sig barnet själv skärmtid genom rörelse, så en hel del livliga diskussioner i hemmet försvinner automatiskt.

Var tredje tvååring surfar varje dag

Och det är inte bara dataspel som används i allt större utsträckning. Användningen av surfplattor och smarta mobiler kryper allt längre ner i åldrarna. Varannan tvååring i Sverige i dag använder internet flera gånger i veckan –  var tredje tvååring varje dag – enligt undersökningen svenskarna och internet

Och sedangår det stadit uppåt med surfandet. Redan bland treåringarna använder 75 procent internet och vid sju år är andelen 90 procent. Den stora ökningen de senaste åren har skett bland de yngsta enligt undersökningen. 
Det är främst i mobilen som barnen surfar och det är framför allt film och tv som de yngre barnen konsumerar.

Finns också fördelar

Barns spelande diskuteras vitt och brett. Viktigt att komma ihåg är också att det finns rad fördelar med spelandet. Det ger teknikkoll och öga-handkoordination, stimulerar logiskt tänkande, ökar reaktionssnabbhet och bidrar dessutom till ökade kunskaper i engelska. Men det handlar om att hitta en balans i speltid, och där är det du som förälder som sätter gränserna.

Vill du se till att få in rörelse i dina barns lek? Här är 5 lekar för mindre barn som kräver mycket spring i benen!

Fakta: Vad säger experten?

Caroline Stenqvist, leg. psykoterapeut och familjerådgivare, tipsar:

Yngre barn: "Här gäller det att föräldrarna bestämmer sig för vad som är rimligt i spel- och skärmtid, och sedan sätter tydliga gränser. Ha ett bra samtal om det och ta in vad barnet säger, men var också tydlig i vad som gäller. Det kan vara till hjälp att diskutera och höra sig för med andra föräldrar om skärmtid, hur de gör och vad som gäller i andra familjer – men ert sunda förnuft räcker gott."

Äldre barn: "Här spelar en rad olika faktorer in. Är barnet socialt i övrigt, har barnet kompisar och flera andra aktiviteter? Eller isolerar sig ditt barn och ägnar allt mer tid åt spelandet? Då kan det mönstret behöva brytas. Du kan resonera på ett annat sätt med en tonåring, sätt er ner och prata om vad som ska gälla."