Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Oanade hälsovinsten från bara en halvtimmes vardagsmotion Bild: Most photos

Oanade hälsovinsten från bara en halvtimmes hushållssysslor

Studie visar: Så skyddar även lågintensiv aktivitet hjärtat

Det är känt sedan tidigare att träning minskar risken för att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Nu visar en studie att även lågintensiv aktivitet, som att utföra hushållssysslor, också gör stor skillnad.

Publicerad 2018-01-26 | Vardagspuls

Att den motion du får i vardagen är viktig för din hälsa vet du säkert redan. Men ny forskning visar att lågintensiv aktivitet, som att stå, gå eller utföra hushållssysslor, kan ha betydligt större betydelse än vad man tidigare trott.

Att byta ut en halvtimmes stillasittande om dagen mot lågintensiv aktivitet minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar med hela 24 procent, visar en studie från Karolinska Institutet. I stuiden analyserades sambandet mellan den fysiska aktiviteten och dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar 15 år senare hos 1200 personer över hela Sverige.

– Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år. I tidigare studier har man frågat om fysisk aktivitetsnivå, men det kan leda till felrapportering eftersom det är svårt att komma ihåg exakt hur länge man har suttit stilla och hur mycket man har rört sig, säger Maria Hagströmer, universitetslektor vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

En rask promenad gör stor skillnad

Det har varit känt sedan tidigare att måttlig till intensiv aktivitet minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom, som är den sjukdomgrupp som dödar flest människor i Sverige. Nyttan av lågintensiv aktivitet, som att stå och gå, har inte varit lika fastslagen.

Att byta ut stillasittandet mot måttlig eller högintensiv aktivitet är förstås ännu bättre. Aktivitet med måttlig till intensiv intensitet i 10 minuter om dagen minskar risken att dö av hjärt-kärlsjukdom med 38 procent, medan 30 minuter om dagen minskar risken med hela 77 procent. Måttlig intensitet motsvarar en rask promenad.

Källa: Forskning.se, Dovepress