Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Två grundläggande övningar du trodde att du kunde

Två av de mest grundläggande övningarna och två övningar som de flesta tror att de gör rätt. Men är det så? Här visar Oscar Jöback hur gör armhävningar och benböj. 

Publicerad 2015-02-23 | Senast ändrad 2017-01-16 | Vardagspuls

Knäböj

1. Stå med fötterna axelbrett isär.

2. Tyngd på hälarna och lätt tryck på stortårna

3. Knäna pressas lätt ut åt sidan så dom hamnar ovanför tårna.

4. Rak överkropp med avslappnad nacke.

5. Axlarna sänks bort från öronen hela tiden. 

6. Börja rörelsen i knäna och låt knäna röra sig framåt.

7. Behåll samma tryck i hälarna hela tiden.

8. Rumpan rör sig rakt ner och lite bak samma känsla som att sitta på en stol.

9. Överkroppen ska vara så rak som det går hela tiden.

10. Stanna tidigt i toppläget för att slippa översträckta knän. Du vill behålla spänningen i låren hela tiden för att kunna vara aktiv i lårmusklerna hela tiden.

 

Armhävningar

1. Händerna brett isär från varandra. Bredden ska vara så att det blir 90 graders vinkel överarm/ underarm. Så det blir brett!!

2. Tårna eller knäna bestämmer man själv, beroende hur van man är med denna övning.

3. Sänk axlarna från öronen så man känner en avslappnad nacke.

4. Var stark i magen genom att pressa in magen mellan naveln och blygdbenet. Samma känsla som när man är kissnödig.

5. Bröstkorgen, armbågarna och händerna ska vara i linje med varandra.

6. Börja böj på armbågarna och låt bröstkorgen sakta röra sig ner mot marken. Alltid bröstkorgen som ska ner först och aldrig huvudet.

7. Låt mycket av trycket ligga i handloven och framförallt när du ska pressa uppåt. Tänk dig att du ska putta bort någonting.

8. Armbågarna ska peka ut åt sidorna utan att axlarna åker upp mot öronen.

9. Tårna eller fötterna spelar ingen roll. Är du på knäna så är det helt ok när överkroppen rör sig ner, att rumpan får åka upp mot skyn. Fokuset är att rörelsen är lodrät.