Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Promenad lika bra som jogging Bild: Johnér

Därför är promenad lika bra som att jogga

En lugn promenad räcker

Att promenera är bra för både kropp och knopp. Men visste du att det är lika effektivt som att jogga? Båda minskar nämligen risken för högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdomar lika mycket.

Publicerad 2016-01-15 | Senast ändrad 2017-12-15 | Vardagspuls

Att det finns många hälsovinster med att gå är knappast någon hemlighet. Men att det faktiskt i det långa loppet är lika effektivt som att jogga är något som även verkar förvåna forskarna som studerat just det här.

Det är forskare vid Berkeley-universitet i USA som har följt 150 000 löpare och gångare sedan 1990-talet, skriver Svenska Dagbladet.

Och de har kommit fram till slutsatsen att när de två grupperna bränner lika mycket kalorier så är hälsoeffekterna de samma. Båda minskade risken för högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdomar lika mycket.

Promenad som "mirakelmedicin"

Och när forskare vid Boston-baserade Harvard medical school tittade närmare på olika gener som kan kopplats till fetma och förmågan att gå upp i vikt, så upptäckte de att genernas förmåga att bidra till ökad fettmängd halverades bland de som brukade promenera raskt en timme om dagen. Studien, där 12000 personer ingick, fick till och med USA:s folkhälsomyndighet att kalla promenader för "det närmaste vi kommer en mirakelmedicin", skriver Svenska dagbladet.

Och det bästa av allt för dig som kanske inte gillar att ta i så mycket – du behöver inte ens gå i särskild rask takt för att uppnå hälsovinster. Enligt forskarna räcker det att gå drygt 1 kilometer om dagen i måttlig takt (3-4 kilometer i timmen) för att se en tydlig effekt. Och går du en halvtimme om dagen vinner du massa hälsofördelar!

MER:

30 minuters promenad om dagen halverar risken för hjärtinfarkt

Lev längre – promenera 20 minuter om dagen

Så påverkas du av en kort promenad

Socker

8 hälsovinster med att gå

  • Du minskar sockersuget
  • Risken för bröstcancer minskar
  • Det motverkar risken för ledvärk
  • Du stärker immunförsvaret
  • Det ökar ditt välbefinnande – du känner dig gladare
  • Det får dig att tänka bättre
  • Det minskar risken för benbrott och andra skador
  • Du sover bättre

Källa: Svenska Dagbladet