Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bild:

PT-Leila: 5 stora träningstrender år 2017

Vardagspuls träningsexpert Leila Söderholm har ringat in några stora trender inom träning som vi kommer att se under det nya året.

Publicerad 2017-01-02 | Senast ändrad 2017-01-24 | Leila Söderholm

God fortsättning önskar jag er alla! Det är alltid en skön känsla att börja om på nytt, det i sig skapar motivation och genom att ett nytt år känns som ett rent outforskat blad så kan vi rita en helt ny karta och bestämma från början hur vi vill att året ska bli.

Nyårslöften är bra på många sätt, de har bara en tendens att bli lite för stora förändringar som är svåra att hålla i över tid. Ge dig själv ett livslöfte och fundera på vad det är du vill ska förändras under året. Gör inte allt på en gång utan ta en vana i taget. Lägg gärna till bra nya vanor istället för att ta bort alla dina ovanor. När du satt en ny bra vana så kan du plocka bort eller ännu hellre byta ut en ovana.

Jag har tittat lite på vad vi kan förvänta oss på träningshimlen under 2017 och ser att det blir enklare att hitta träning som inte kräver ett gym. Vi använder kroppen mer allsidigt och jobbar på styrka, rörlighet och kondition i en och samma övning.

5 stora träningstrender år 2017

  1. Fortsätter att sikta in sig på träning utan redskap där vi använder den egna kroppen som vikt. Armhävningar, benböj och situps i all ära men nu är fokus mer på att vi ska använda kroppen som ett djur, krypa lågt ner som ett lejon för att öka rörlighet och styrka i hela kroppen, hoppa som en groda för explosivitet och balansera som en fågel för att stärka leder och bålmuskulatur.
  2. Träning via olika Sajter, Kurser på nätet, och Youtube kommer att växa ännu mer under 2017, det går i princip att hitta all träning online idag. Vilket ökar flexibiliteten i vardagen och möjligheten att utnyttja tiden till träning när du ändå är hemma.
  3. Utbildningar inom träning, många inser att de vill lär sig mer om träning. Idag finns hur många olika träningsutbildningar som helst i Sverige och en ökning spås komma under nästa år. Istället för att gå till någon som hjälper dig med korrekt träning så känner många att de vill utbilda sig själva för att på djupet ändra sin egen livsstil men också att hjälpa andra.
  4. Träning som medicin. Många sjukdomstillstånd eller problem med smärta kan behandlas och förebyggas genom att addera in motion i vardagen. Dessutom kan symtomen lindras genom daglig rörelse. Trenden för nästa år är att människor och sjukvården ska se hälsa som en helhet och ur ett längre perspektiv där daglig rörelse är lika viktigt som att äta näringsrikt och att sova.
  5. Högintensiv träning är något som fortsätter att öka i popularitet. HIIT högintensiva Intervallpass där vi jobbar med korta intervaller och tidsangiven vila mellan. De är tidseffektiva, enormt effektiva och kan varieras så att det passar de flesta människor. De här passen är mina personliga favorit och jag använder nästan alltid dem i min egen träning, just för att de är korta och ger maximal effekt.