Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Så kommer du igång med stavgång Bild: Mostphotos

PT-Leila: Så kommer du igång med stavgång

Bästa tipsen för att maximera promenaden

Vardagsmotion är ovärderligt och under semestern har du kanske lite extra tid! Varför inte lämna bilen hemma och istället ta stavarna på en promenad till affären eller badstranden? PT-Leila ger sina bästa tips hur du kommer igång med stavgång.

Publicerad 2017-07-03 | Senast ändrad 2018-08-22 | Leila Söderholm

För ytterligare effekt på promenader så är stavar enormt bra att använda. Här engageras musklerna i överkroppen vilket gör att hjärtat får jobba ännu hårdare. Kroppen förbränner helt enkelt mer och du förbättrar konditionen genom stavgångsträning. Muskler i både ben och överkropp blir starkare. Stavarna ska användas genom att trycka kroppen framåt. Tekniken i stavgång är att sätta ner staven vid din sida bakom dina fötter. Det är då det går att trycka till ordentligt. 

Så mycket jobbigare än man tror

Har du inte provat att gå med stavar så testa det. Jag har använt stavar efter jag har fött barn, opererats eller av olika anledningar haft svårt att få upp pulsen på mitt vanliga sätt. Där har stavar varit ovärderligt. Det är superjobbigt, så mycket jobbigare än man tror, det svider nästan i överarmarna och pulsen går upp rejält. Dessutom är det roligt eftersom promenaderna går snabbare då stavarnas frånskjut gör att hastigheten blir högre. Stavgång passar alla och kan hjälpa dig igång med motion på en bra nivå.

Det finns många olika stavar att köpa idag. Det finns vanliga stavar med en viss längd, stavar som är ställbara och stavar med motstånd så att den som går måste ta i lite extra för varje isättning. Se till att dina skor är sköna och inte skaver eller ger fel stöd.

För nybörjare

Är du nybörjare och vill komma igång så får du fin effekt genom att starta med 3 pass på cirka 20 minuter per vecka. På några veckor så har din kondition förbättras rejält och orken kommer att vara helt annorlunda. 

Tränar överkroppen!

Stavgång ger utmärkt överkroppsträning eftersom armarna används aktivt för att tryck på med stavarna. Skuldrorna, delar av ryggen, axlar och armmuskler samt magen är med och jobbar eller aktiveras vid stavgång. Människor med rygg eller nackproblem kan få fina resultat när de börjar med stavgång.

Hur långa stavar?

Stavarna bör vara ca 0,7 x din längd. Jag är 166 centimeter lång, mitt exempel ser ut på detta sätt: 0,7x166= 116 cm långa stavar. Den här längden gör att min underarm hamnar vågrätt när jag håller i stavens handtag och har staven rakt under mina händer med kontakt i marken. 

Hur går man då?

Börja med att sätta ned hälen och rulla foten framåt. Skjut ifrån med trampdynan, samtidigt som nästa steg påbörjas så används staven på motsatt sida att skjuta på med. Släpp staven när den andra foten sätts i och byt stav. Försök att få till en bra rytm, rulla foten  –  skjut ifrån – sätt i  nästa fot – rulla – skjut ifrån och så vidare. När konditionen förbättras och tekniken sitter så kan steglängden och farten ökas rejält.
Innan du börjar: värm upp kroppen genom att gå långsamt i början för att få upp värme och cirkulation i kroppen.  Öka farten efter cirka 5-10 minuter och ta ut rörelserna i både steget och armarna.

Börja med stavgång redan i sommar, det har enormt bra effekt!