Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ta hjälp av din inre motivation för att hitta den träning som gör dig glad Bild: Mostphotos

PT-Leila: Ta hjälp av din inre motivation

”Ibland måste du tvinga dig själv att ta det första steget”

Har du tänkt på att det finns både inre och yttre motivation? Vardagspuls träningsexpert Leila Söderholm tipsar om hur kan använda dig av den inre drivkraften i din träning.

Publicerad 2017-12-14 | Leila Söderholm

Vad är det som får oss människor motiverade? Vad är det som gör att vissa aldrig tappar sin motivation utan bara verkar kunna fortsätta år efter år. Vad är det som gör att vissa hoppar på nya saker men aldrig lyckas genomföra och nå målen som satts upp? Förklaringen kan delvis förklaras av att vi drivs av både inre och yttre motivation eller inre och yttre belöning.

Exempel på yttre motivation

  • Att bli bäst
  • Att tjäna pengar
  • Uppfylla omgivningens krav
  • Att få beröm

Exempel på inre motivation

  • Nyfikenhet
  • Ett starkt intresse
  • Tillfredställelse av att lära sig mer av ämnet
  • Känslan efter ett hårt träningspass där personen njuter av att känna sig slutkörd

Yttre motivation kan få dig att tappa drivet

Om vi som exempel tar en person som satsar på en idrott utan en inre motivation men med en stark yttre motivation i form av föräldrar som pushar och stöttar. Den dagen föräldrarna kliver undan är risken stor att personen slutar satsa på sin idrott eftersom det inte fanns någon inre motivation. Däremot om personen älskar sin idrott, mår bra av gemenskapen och inte kan se sitt liv utan sin idrott, då kommer personen att fortsätta utan stöd från föräldrarna eftersom satsningen är baserad på en inre motivation.

Drivs vi enbart av yttre motivation så är det lätt att tappa drivet då den yttre motivationen är bräcklig. Vid motgångar och förutsättningar i livet som inte är så gynnsamma är det lätt att tappa motivation om det inte finns något förankrat i en inre motivation.

Sociala medier kan både hjälpa och stjälpa

I sociala medier är det lätt att bli inspirerad och motiverad av andras framgångar men också att lätt att tappa motivationen eftersom det kan kännas som om alla andra är mycket bättre. Om vi på morgonen känner oss supernöjda med träningspasset vi gjort så räcker det med några få inlägg i sociala medier från människor som presterat långt mycket bättre än det vi själva gjort, då är det lätt att känna sig dålig istället för att bli inspirerad.

Är vår inre motivation väldigt stark så påverkas vi inte lika negativt utan kan istället bli inspirerade av andras prestationer.

Tvinga dig själv att ta första steget

Något som inte fungerar är att vänta på att motivationen ska komma. Den väntan är förgäves, motivationen kommer inte av sig självt. För att den ska komma måste vi ha en ambition, en önskan att vilja något, då skapas motivation. Var uppmärksam på vilka drömmar som finns i livet, ju starkare fokus på drömmarnas mål desto mer motivation. Det som ökar motivationen markant är att agera, se till att tvinga sig själv till att ta de första stegen för då kommer motivationen med full kraft.

Det kan handla om att ta de där första löpstegen, starta eget företag, våga tala inför publik, gå den där danskursen eller börja en ny utbildning.

Varje steg framåt ger motivation även om vi ibland misslyckas så följde vi vår dröm och ambition.

Kram Leila