Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm visar armhävningar Bild: Moa Alexandersson

PT-Leila tipsar om bästa armhävningarna

3 olika sätt att göra effektiva övningen på

Armhävningar är en av de mest effektiva träningsövningarna du kan göra! Kanske har du gjort dem så ofta att du tröttnat. Vår PT Leila tipsar här om 4 olika armhävningar som du kan variera mellan!

Publicerad 2017-03-09 | Senast ändrad 2018-01-22 | Leila Söderholm

Små ändringar som gör stor skillnad

Det jag vill fokusera på idag är att det går att göra armhävningar på så många olika sätt. Bara genom att flytta dina händer så har du en övning som tar annorlunda, ger mer rörlighet och styrka i handleder, armar och axlar. En av mina egna favoriter är att lägga till en explosiv fas som engagerar våra explosiva muskelfibrer. Våra muskler består av olika typer av muskelfibrer och genom att engagera alla olika typer så blir träningen mer effektiv. 

Går lika bra på knä

Du behöver inte göra armhävningar på tå det går lika bra att göra det på knä och med dessa övningar kan det vara en fördel att börja på knä för att göra träningen säkrare. Känns det för enkelt så är det bara att växla upp till fötterna. 

Armhävning med handsläpp

När du står på knä, så se till att spänna magen och hållkroppen rak som en planka från knäna upp till huvudtoppen. 

Släpp händerna när du befinner dig i botten och pressa dig upp explosivt!

Nu jobbar du med explosiva armhävningar, de är en personlig favorit och perfekta för att bli starkare i dina armhävningar på ett enkelt sätt. 

Diamantarmhävningar

Sätt ihop dina händer så att fingertoppar och tummar möter varandra i formen av en diamant. 
Sänk dig ner med armbågarna strävande bakåt och armarna nära kroppen. Nu har du kopplat in baksida arm ännu mer, det kommer att kännas!

Breda armhävningar

Placera händerna så brett du vågar och sänk kroppen nedåt. Kom ihåg att spänna magen och se om du kan komma djupare för varje gång. 

Sänk dig ned armarna i 90 graders vinkel till bröstet når golvet och pressa dig sedan uppåt igen.

Lycka till med armhävningarna! Kram!