Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila som gör glatt hoppsasteg vid en grön häck Bild: Privat

PT-Leila: "Vi rör oss mindre än vi tror"

Endast 7 procent rör sig så mycket som man ska

Många svenskar är alldeles för stillasittande i sin vardag. Vår träningsexpert Leila Söderholm skriver om en studie som visar att många svenskar till och med rör sig mindre än vad de själva tror.

Publicerad 2017-04-24 | Leila Söderholm

Det är lätt att överskatta hur mycket vi rör oss i vardagen, de flesta tror att de rör sig mer än vad de gör. Nu finns det dessutom bevis för att det är så. Just nu pågår en världsunik studie i Sverige! 30 000 personer ska testas i en grundlig hälsoundersökning. Bakgrunden är att forskarna vill förhindra hjärt-och kärlsjukdomar samt KOL som är den vanligaste orsaken till sjukdom och för tidig död. Den svenska Scapis studien ska ge forskarna unika data att forska på. Det är en enorm apparat att rekrytera deltagare, göra alla tester och sammanställa alla data. Studien har pågått i nästan två år nu och den beräknas avslutas 2018.

Pilotstudie ger oroväckande resultat

All data som samlas kommer att kunna användas under många årtionden av forskare över hela världen för att hjälpa till och förebygga hjärt -och kärl sjukdomar. En pilotstudie genomförd i Göteborg 2012 visade att testpersonerna tydligt överskattade hur mycket de rör på sig i vardagen.

Rörelse mäts under dygnets alla timmar

1100 slumpvis utvalda personer mellan 50-64 år deltog i studien. Testpersonerna fick svara på frågor i en enkät om sömn, matvanor, rökvanor, träning och om vardagsmotion med mera. Efter ultraljud, blodprov och skiktröntgen med mera så skickas alla hem med en accelerometer som mäter hur mycket en person rör sig. Den sitter fast med ett band på höger höft och mäter kroppens rörelse. Testpersonen bär den från de att de vaknar tills det är dags att sova på kvällen under sju dygn. Accelerometern mäter när personen sitter stilla, rör på sig måttligt eller mer aktivt. Efter sju dagar så skickas den in till forskarna som läser av resultatet. 

Väldigt få rör sig tillräckligt

  • Det visade sig då att de flesta överskattade hur mycket de rör på sig. Pilotstudien visade att de flesta tror att de inte sitter mer än 6 timmar per dygn men det visade sig vara 9 timmar.
  • 60 procent tror att de rör sig enligt de dagliga rekommendationerna – 30 minuter per dag, 5 dagar per vecka minst 10 minuter i följd.
  • Det visade sig att endast 7 procent rörde sig enligt rekommendationerna.
  • 70 procent rörde sig i 150 minuter per vecka fast inte utspritt under flera dagar utan de tränade 1-2 pass och hade för lite rörelse resten av veckan. 

Det som gör Scapis studien så unik är att det finns data på allt. Den här datan kan det vara bra att tänka på ibland. Rör du dig verkligen så mycket som du tror? Gå ut och ta en promenad i vårsolen för säkerhets skull – det kan ju inte skada! 

Källa: Hjärt-Lung fonden, M-Magasin, Scapis