Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila visar rotationssteg Bild: Leila Söderholm

Så gör du powerwalken mer effektiv

Övningarna som ger dig schvung i steget

Vardagspuls PT-Leila visar dig några övningar som inte bara är väldigt roliga, de ger dig också starkare fötter och förbättrar din kondition. Bara att köra med andra ord!

Publicerad 2017-08-21 | Senast ändrad 2018-08-31 | Leila Söderholm

Behöver du variation i din powerwalk eller löprunda? Här hjälper jag dig att lägga in några övningar som garanterat ger dig bättre schvung i steget och får din kropp att bli stark i olika riktningar. På köpet får du starkare fötter som kan skjuta ifrån bättre och dessutom så kommer konditionen att förbättras. Lägg också till att det är skönt med variation i passen både för kroppen men också för hjärnan. Det finns inget skönare än att gå ut och göra något helt annorlunda. 

Värm upp kroppen

Innan du startar värm upp i 10 minuter med lite långsam jogging eller snabb gång om du inte vill eller kan springa. Välj en plats du tycker om eller så väljer du en plats som är platt. Fotbollsplan, friidrottsarena, skolgård, parkering eller dylikt. Stega upp en sträcka som är 25-50 meter beroende på hur van du är att träna. Gör varje övning åt ena hållet hela sträckan för att sedan vända tillbaka och använda den andra sidan på kroppen

Övning 1: Rotationssteg

Stå med höger sida åt din banas riktning, armarna pekar rakt ut åt sidan. Kliv med vänster fot åt höger och korsa höger fot. Låt höften och underkroppen rotera medan överkroppen är helt stilla. Kliv framåt med ta ett kliv med höger fot i färdriktningen för att direkt följa efter med vänster fot bakom höger. Nu har du ett rotationssteg, försök att rotera maximalt i höften men behåll överkroppen framåt. Hjälp till genom att pendla med armarna åt andra hållet.
Vänd tillbaka åt andra hållet med vänster sida i din färdriktning och gör samma övning åt andra hållet.
Din tanke ska vara maximalt rörelse i midjan med en höft som roterar rejält. Fokusera på snabba fötter, så att du tränar upp din snabbhet i fötterna och låter muskler samt nerver hitta en snabbare koppling.
Den här övningen gör att du blir bättre på att parera i sidled, ökar rörligheten i höftpartiet och gör din kropp starkare runt om inte bara framåt. 

Övning 2: Hopp med höga knän

De här hoppen gör du genom att trycka ifrån med höger ben kraftfullt så högt det går och landa på samma ben. Vänster ben dras upp högt med spetsig knävinkel samtidigt som höger arm sträcks upp så högt som möjligt. Hela kroppen jobbar här för att hålla kroppen rak. Använd tårna i frånskjutet så att du kommer så högt som möjligt, rulla upp på tå och tryck ifrån.  Tänk dig att du ska sväva en mikrosekund i luften. Landa mjukt och rulla upp på din andra fot och tryck ifrån med tårna. Sträva efter att komma högre och högre. Syftet med övningen är att lära dig koordinera kroppen. Du tränar spänst i både höft och benmuskulatur. Hållningen kommer att förbättras och ditt hjärta samt lungor får jobba hårt. 

Övning 3: Hoppsasteg åt sidan

Ta ett stort hoppsasteg med höger fot i din färdriktning, sträck ut armarna låt vänster fot komma efter och armarna följer med i rörelsen och dras ihop mot kroppen. Hoppsa ut med höger fot igen så långt du kan och följ efter med vänster.
När du kommer till slutet så byt håll, börja med vänster ben och låt höger följa. Sträck ut kroppen och armarna maximalt. Tänkt på att jobba med snabba fötter för att öva upp snabbheten i sidled. Spänn din mage och använd armarna för att få mer effekt och koordinera rörelsen.
Här får du spänst i vader och lår, samt snabbhet i fötterna och en bål som hjälper dig att jobba i sidled och koordinera hela rörelsen. Att hoppsa är roligt och gör hjärnan glad.

Gör alla 3 övningar fram och tillbaka i följd efter varandra. Vila en kort stund och upprepa i 3 varv. Som avslutning joggar du eller går snabbt i 10 minuter och sen är du klar. Nu har du tränat spänst och schvung i steget, vilket är guld värt!

Kram Leila