Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vi inspireras av varandras löpträning i sociala medier Bild: Mostphotos

Så inspireras vi av andras löpträning i sociala medier

Den som springer fortast lyckas inte alltid bäst

Dyker det ständigt upp träningsresultat från människor som löptränar i ditt sociala medier-flöde? Grattis! Då blir dina löprundor förmodligen lite längre än vad de skulle blivit annars.

Publicerad 2017-04-19 | Vardagspuls

Sociala medier är här för att stanna. Vissa väljer att fylla dem med bilder på gulliga katter och mat – andra på sin löptränings hastighet, distans och tid. Men det är positivt. En ny amerikansk forskningsanalys, som publicerats i tidskriften Nature Communications, visar nämligen att löpträning i sociala medier är både smittsamt och inspirerande.

Men det är inte alla som inspireras av alla. Män inspireras av både mäns och kvinnors löpträning medan kvinnor känner sig mer sugna på att springa när de ser andra kvinnor som gör det.

Så klarar du milen med vårt träningsschema

Inspireras av den som springer sakta

Forskningsanalysen, som pågått under fem års tid, har gjorts på över en miljon människors träningsmönster och kopplingar i deras sociala nätverk.

Trodde du att den som springer längst och fortast glänser mest? Då trodde du fel. Det är faktiskt den som springer lite saktare och mindre som inspirerar mest. För varje extra kilometer en person sprang ökade kompisens löprunda med 600 meter. Man såg även effekt på ökad hastighet.

Men det gäller att kontinuerligt uppdatera sina sociala medier för att inspirera andra. Effekten på kompisen verkar enbart hålla i sig den dag du löptränat.

Så ta och inspireras av varandra!

Källa: Sveriges Radio Vetenskapsradion