Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvinnor som sitter i en trädgård och dricker vin Bild: Mostphotos

Så påverkar alkohol din träning

När det börjar bli varmare tänds grillen var och varannan kväll, umgänget ökar och uteserveringarna öppnar. När semestertider stundar så är det för många naturligt att dricka mer alkohol. Leila förklarar hur det kan påverka din träning.

Publicerad 2017-06-07 | Leila Söderholm

Alkohol är ett känt gift för kroppen och en måttlig konsumtion är att föredra om man vill hålla sig i sin absolut hälsosammaste form. Att njuta är livet är viktigt och om alkohol ingår i tillvarons guldkant så ska den såklart få göra det, men med måtta. Hur påverkar en ökad alkoholkonsumtion din träning? Hur ska man tänka när det gäller alkohol och träning?

Träning är alltid en bra idé

Alla tester både i laboratorier och genom rörelsetester visar att reaktionstider, beslutsförmåga och koordination försämras kraftig vid alkoholpåverkan, även dagen efter. Den försämrade prestationsförmågan gör att träningen inte ger samma resultat. Träning är alltid bättre än ingen träning. Dagen efter kan det vara en god idé att träna lite lugnare och lättare, om du inte känner dig i form, för att undvika skador. Trots att du tränar så kommer dina nivåer av hormonet testosteron att vara sänkta, vilket medför att musklerna inte byggs upp lika väl och även detta påverkar förbränningen.

Kan påverka din träning i flera dygn

En annan aspekt är nedsatt muskelstyrka, som dels beror på muskelns förmåga att utveckla kraft och dels nervsystemets förmåga att aktivera muskeln. Efter måttlig alkoholkonsumtion finns inga tecken på muskelskada, men kraftutvecklingen är ändå sänkt, vilket tyder på att nervsystemet inte kan aktivera muskeln lika mycket som normalt. De negativa effekterna av alkohol finns kvar även efter det att alkoholen har brutits ned, och dessa kan försämra fysisk prestationsförmåga upp till mer än 60 timmar efter intag av alkohol. Om man dricker flera kvällar i rad blir försämringarna ännu större. De sänkta hormonnivåerna försämrar uppbyggnaden av skelettmuskler.

Blir lätt för mycket av det goda

Så länge du har alkohol i kroppen så kommer din förbränning att försämras märkbart. Kroppen fokuserar på förbränningen av alkohol istället för fett, varför den naturliga förbränningen som ständigt är igång, stannar av.  Förutom effekterna så är det bra att tänka på att flytande föda är något som det är enkelt att få i sig mycket kalorier av. Alkohol är en riktig kaloribomb som också gör att det är lätt att äta mer än vad du tänkt från början. Det är lätt att det blir för mycket av det goda och det tillsammans med att träningen kanske fungerar sämre gör att det kan vara värt att ta dig en funderare på när alkoholen kan bytas ut mot något annat istället.

Själv tar jag gärna ett glas vin till maten och till och med två ibland, men långt ifrån varje dag under semestern.

Kram Leila

Källa: Systembolaget