Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Så stora är hälsovinsterna från Pokémon Go Bild: Johnér

Så stora är hälsovinsterna från Pokémon Go

Ökad förväntad livslängd – med 2,83 miljoner år

Många har misstänkt det, men först nu är det bevisat: de som spelar Pokémon Go rör på sig mer än innan. Folkhälsovinsterna ser ut att vara enorma, enligt en amerikansk studie.

Publicerad 2016-10-24 | Senast ändrad 2017-01-24 | Vardagspuls

Medan marknaden svämmar över av hälso- och träningsappar lyckas ett spel göra det de alla försöker – att förändra livsstilen för användarna till det bättre.

Den värsta Pokémon Go-febern må ha lagt sig, men nu har forskare räknat på vad hälsovinsterna blev för de amerikanska användare som jagade digitala monster under de första tre månaderna. Resultatet: de som spelade Pokémon Go gick 25 procent fler steg per månad jämfört med innan de började – eller i genomsnitt 194 steg per dag.

Det är forskare från Stanford university och Microsoft som ligger bakom studien. De har tittat på över 30 000 amerikanska Pokémon Go-användares fysiska aktivitet. Oavsett monsterjägarnas kön, ålder, vikt eller livsstil kan man se att den fysiska aktiviteten ökat. Sammanlagt beräknas de ha gått 144 miljarder extra steg som ett resultat av spelet – det är 143 resor till månen tur och retur.

Miljoner års ökad livslängd

Eftersom fysisk aktivitet också ökar livslängden har forskarna räknat ut hur mycket längre den förväntade livslängden kommer att bli tack vare Pokémon Go för landets sammanlagt 25 miljoner spelare. Siffran är svindlande 2,83 miljoner år.

Nu hoppas forskarna bakom studien att fler ska få upp ögonen för hur spel kan förbättra folkhälsan. ”Mobilappar som kombinerar spelmekanik med fysisk aktivitet kan leda till betydande ökning av fysisk aktivitet, och kan till skillnad från många traditionella hälsoappar nå de som vanligtvis inte rör på sig så mycket”, skriver forskarna bland annat i studien.

Pokémon Go släpptes i stora delar av världen i juli 2016. Den 4 oktober släpptes spelet också i 31 afrikanska länder vilket betyder att det nu kan spelas på alla bebodda kontinenter. Som mest hade spelet nära 45 miljoner aktiva spelare.

Källor: CNN, Influence of Pokémon Go on Physical Activity: Study and Implications