Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm visar hur du testar din kroppshållning Bild: Moa Alexandersson

Så testar du din hållning

PT-Leila: Viktigt ändra din kroppsställning i vardagen

Du som sitter länge vid ett skrivbord hela dagarna märker snart att det är lätt att tappa hållningen. Träning i vardagen är förstås mycket bra men det är också viktigt att då och då ändra din kroppshållning för att minska risken för framtida problem. Vardagspuls träningsexpert Leila Söderholm visar dig hur.

Publicerad 2017-02-28 | Leila Söderholm

Sitter du långa stunder är det lätt att tappa hållningen efter en tid. Det krävs ganska mycket för att kroppen och musklerna att orka hålla överkroppen i en korrekt ställning och koncentrerar vi oss är det lätt att vi sjunker ihop i bröstryggen.

Musklerna i ryggens baksida orkar inte hålla i ordentligt och musklerna på framsidan är starka och korta vilket gör att de drar axlarna framåt. Med framåtrotade axlar hamnar axlarna och ryggens leder, senor och muskler i ett utsträckt felaktigt läge vilket gör att de tillslut går sönder eller tappar sin cirkulation med smärta som följd.

Har du ont så kan du träna, stretcha eller få behandling för din smärta men om du inte ändrar din kroppsställning i vardagen så kommer problemet att komma tillbaka eller aldrig försvinna.

Växla mellan att stå och sitta

En viktig parameter är att ta pauser. Ta en paus, ställ dig upp och korrigera din hållning. Ryggen orkar inte hålla samma ställning timme efter timme. Du kanske faller ihop i ländryggen och då följer axlar och nacke med. Variera mellan att stå och sitta.

Skapa cirkulation, rör dina axlar genom att göra cirkelrörelser, sträck händerna mot taket och gör dig så lång som möjligt, knäpp händerna bakom ryggen och brösta upp dig. Allt det här tar minimal tid från arbetet men kan göra att din kropp håller på ett helt annat sätt.

Hur hittar vi då den perfekta hållningen?

Ett bra sätt är att sträcka på dig, överdriv och tänk dig att du ska bli 10 cm längre eller att någon drar dig uppåt i håret. När du sträcker på kroppen så känns det tydligt att magens muskler kopplas på. Försök och behåll den ställningen och spänningen i magen.

Sträck upp armarna

Ett väldigt bra självtest för att se om din hållning är korrekt för dina axlar är dessa ( se bilden ovan). Sitter du alldeles för ihopsjunken så kan du inte sträcka dina amar rakt upp mot taket. På bilden syns tydligt att axlarna är framåtroterade och att bröstryggen kutar. Då är det omöjligt att få upp armarna högre.

Sitter du korrekt?

Om du sträcker på kroppen och aktivera magen samt roterar axlarna bakåt då kan du helt plötsligt sträcka dina armar rakt upp. Nu kan axlarna röra sig hela vägen och armarna kan peka rakt upp mot taket. Det här är ett otroligt bra test för att se om du sitter korrekt.