Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm visar övningar som du kan göra med en pilatesboll Bild: Moa Alexandersson

Så tränar du med en pilatesboll

4 effektiva övningar

Pilatesbollen är ett populärt träningsredskap som ger effekt. Här visar PT-Leila hur du enkelt kan variera dina övningar. Lycka till!

Publicerad 2017-11-13 | Leila Söderholm

Pilatesbollen har blivit ett vanligt inslag i många hem, vi sitter på dem, leker med dem och om lusten faller på så är det ett utmärkt redskap att träna med. För barnfamiljer är bollar fantastiska. De skapar ett initiativ till rörelse och roliga lekar. Bollar är bra för motoriken eftersom samspelet mellan händer, fötter och övriga kroppsdelar ställer krav på nervssystemet, muskler och hjärnan.

I mitt vardagsrum har jag 3 pilatesbollar som vi använder som extra stolar, leksaker och träningsredskap. Alla barn som besökt oss genom åren har direkt sprungit fram och känt på bollarna för att sen skapa roliga lekar.

Variera dina övningar med pilatesbollen

Bollar är otroligt användbara som träningsredskap, men det är som med alla redskap lätt att fastna i samma övningar och glömma bort att det går att variera och att utvecklas i träningen.

Variation är den stora nyckeln till bra resultat där kroppen får prova nya övningar, vinklar och antal. Det betyder inte att det ska vara nya övningar varje dag men att då och då byta ut sin arsenal till något annat under en period gör skillnad för kroppen och inte minst för psyket.

Nya övningar känns spännande, roligt och kanske lite utmanande eftersom vi måste lära oss något nytt. Variation kan också vara att du istället för att köra repetitioner jobbar med en viss tid, eller byter plats på övningarna.

Prova mina roliga övningar som garanterat ger dig en helt ny känsla i din bollträning. Har du ingen pilatesboll, använd en badboll, fotboll eller en kudde och försök göra övningarna på ditt eget sätt.

Bolltrumma


Gör så här: Börja med att sitta med båda fötterna på bollen samtidigt som du spänner magen och sitter lätt lutad bakåt. Sänk ena foten nedåt mot golvet vid sidan av bollen och försök att sitta kvar så gott det går. Går det inte så får du självklart använda händerna som stöd. När du får till övningen så att du kan sänka och höja ena benet 10 ggr per sida, då är det dags att gå vidare. Sänk benet och trumma på bollen i 20 sekunder, vila en kort stund och byt sida. Antal: 10 fotsänkningar per sida. Nästa nivå, 10 fotsänkningar och 20 sekunder trummande. Tänk på: Dra in naveln, spänn magen.

Rotationer åt sidan

Gör så här: Sitt bakåtlutad med hälarna i golvet. Rotera bollen sida till sida och låt bollen nudda golvet innan du vänder. Känns det här för lätt så lyfter du en fot och håller den i luften. Vill du ha ännu tyngre? Lyft båda fötter och rotera sida till sida.
Antal: 20 st
Tänk på: Spänn magen, dra in naveln. Känns det i ryggen så ha båda fötter i golvet och prova dig fram.

Bollkast

Gör så här: Sitt bakåtlutad med hälarna i golvet. Kasta bollen så högt du kan och fånga den utan att överkroppen rör på sig. Vill du göra det svårare så lyft en fot. Ännut tyngre om du lyfter båda fötter.
Antal: Kasta bollen 20 ggr
Tänk på: Spänn magen och försök att hålla överkroppen så stilla som möjligt.

Plankan med boll

Gör så här: Om du är van att göra plankan så testa att göra den på en boll. Det ställer helt andra krav på kroppen eftersom underlaget är rörligt. Vill du så kan du stå på knä och placera underarmarna mot bollen.
När du känner dig mer stabil så kommer du upp på tå för att när du är redo komma upp på raka armar.
Antal: Räkna till 30 sekunder.
Tänk på: Att lyfta dig så att du har en stolt hållning från huvudtoppen och ner till hälarna. Spänn magen och dra in naveln.

Upprepa övningarna i 3 varv och känn hur du hittar en ny känsla i din bålträning. Det går jättebra att modifiera övningarna så att de passar dig. Börja hellre lite lättare och öka på över tid för att vara så snäll mot kroppen som du kan.