Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

springa Bild: Johnér

Så undviker du att överbelasta dina senor

– 5 tips för en hållbar träning

Överbelastningsskador på bindväv och senor är ett vanligt förekommande fenomen hos många löpare. Anledningen är att återhämtningen för senor går mycket långsammare än för musklerna. Att inte lyssna på sin kropp utan bara köra på kan vara ett ödesdigert beslut som kommer kosta dig ännu mer vilotid i efterhand.

Publicerad 2016-05-23 | Senast ändrad 2017-01-19 | Vardagspuls

Trist att gå fram för långsamt? Då bör du ha i åtanke att majoriteten av alla löpare skadar sig någon gång på grund av överbelastning, ofta för att de går för fort fram i sin träning. Men att inte ha tid att skynda långsamt leder istället till att träningsuppehållet och rehabiliteringsprocessen tar än längre tid.

Så att bygga upp en bra grund är a o för en fortsatt god träningseffekt. Det säger Jessika Törnblom Drangert som är fysioterapeut och specialist i idrottsmedicin. Hon säger till Friskispressen att många upplever att de inte har tid att bygga upp sig från grunden och maxar från start. Med skador som följd. Vanliga bland motionärer är smärta i häl-och knäskålssenor och skadorna sitter ofta där senan fäster på skelettet eller i övergången mellan sena och muskel förklarar hon.

Cellerna ändrar form

Och det är just senorna, och bindväven som ofta får ta stryk. Det är för att det tar längre tid för senan att hämta sig än för muskeln. Därför överbelastas de lätt om man inte ser till att få tillräckligt med återhämtning mellan passen. Om senorna överbelastas under lång tid så börjar nerverna och blodkärlen som ligger i senans utkant att nästla sig in i senan, förklarar Jessika Törnblom Drangert. Det leder till att senans celler börjar producera nervsignalsubstanser som i sin tur orsakar smärtan. Även ämnet kollagen som senorna är uppbyggda av minskar sin omsättning och cellerna börjar ändra form.

Lyssna på din kropp

Känner man smärta är det viktigt att lyssna på kroppen. För kör man på trots smärtan är risken stor att skadan förvärras och läkningsprocessen tar ännu längre tid.
– När du känner smärta kan skadan redan ha funnits ett tag, säger Jessika Törnblom Drangert till Friskispressen.

Och för att vända den här nedbrytande processen krävs rehabträning med sjukgymnast och att man plockar bort den träning som gett upphov till skadan. Och när man sedan börjar bli frisk från skadan är det viktigt att inte gå ut för hårt igen på direkten utan ha tålamod och öka träningen successivt. Annars kommer skadan snabbt tillbaka som ett brev på posten.

Så jogga lugnt!

MER:

8 övningar för att hålla dig skadefri i joggingspåret

  • Börja med att bygga en bra grogrund – rörlighet i fotleder, balanserad hållning och starka coremuskler.
  • Ta hjälp av en PT eller sjukgymnast för att se över din löparteknik och se vad du kan förbättra i dina löparsteg.
  • Om du gjort ett uppehåll i din träning, exempelvis efter en förkylning – börja långsamt och trappa upp succesivt så att dina benhinnor och senor hinner med.
  • Lyssna på din kropp och var lyhörd på både nya och gamla skador som kan komma tillbaka.
  • Se till att ha bra skor. Om du exempelvis pronerar mycket kan det vara bra att ha specialgjorda inlägg.