Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Här börjar Sofias nya, hälsosamma liv

 

Del 1: Mätning, vägning och konditionstest-

 

Del 2: Sofia tränar tillsammans med barnen.

Häng med när Leila vardagstränar trebarnsmamman Sofia – vi följer dem under hela säsongen

Trebarnsmamman Sofia vill trappa upp sitt liv och komma i gammal god form. Vardagspuls träningsexpert coachar och hjälper henne med enkla övningar alla kan prova hemma.

Publicerad 2015-02-13 | Senast ändrad 2017-01-16 | Vardagspuls

Vid första mötet inleder Leila med att mäta Sofias fettprocent och kolla hennes kondition med hjälp av ett enkelt konditionstest. I klippet får du veta hur Sofias värden ser ut och vad en 35-årig kvinna bör ligga på för nivåer.
– Jag har nog lurat mig själv att tro att det är bättre än det är, säger Sofia som är peppad på att äntligen komma igång.

Målet – att springa Vårruset

Och målet – det är att springa vårruset längre fram i år.
– i dag orkar jag springa ett varv runt en löparbana, säger Sofia. Det är 400 meter. Om jag sprang en kilometer skulle jag vara död.
Hur det kommer att gå? Det får du veta om du hänger med oss, Leila och Sofia under vårens Vardagspuls i TV4 och på vardagspuls.se.

Så testar du din egen kondition

Leila använde sig av det här steptestet när hon kollade Sofias kondition:

Läs mer:  Steptestet – testa själv

Ett annat enkelt konditionstest som man kan utföra själv, är Coopers konditionstest. Kenneth H. Cooper utvecklade sin modell under 60-talet då han arbetade inom den amerikanska armén. Testet är väldigt populärt och används fortfarande inom till exempel armén och polisen.

Coopers test går ut på att du springer så långt du kan under 12 minuter – varken mer eller mindre.  Sedan mäter du hur långt du har sprungit och bedömer värdet med hjälp av en tabell. Inga konstigheter, alltså, men visar sig vara tillförlitligt.

Läs mer: Här hittar du mer information och tabeller