Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Spelifiera tillvaron bidrar till mer motion Bild: Mostphotos

”Spelifiera" tillvaron och få med dig familjen ut för motion

Ny studie visar att spelfunktioner gör det lättare att motionera.

Har du svårt med motivationen när du ska träna? Allt fler använder hjälpmedel från spelvärlden. En ny studie visar att ”spelifiering” gör det lättare för oss att röra oss.

Publicerad 2017-10-09 | Richard

”Spelifiering” är konceptet där man tar framgångsrika element ifrån spelvärlden för att sedan applicera i andra sammanhang vilket ska leda till att man upplever det roligare och mer engagerande att delta.

Exempel på detta är till exempel poängutdelning eller belöningar. Det har tidigare varit okänt hur effektiv denna metod har varit för att uppmuntra till rörelse men nu kommer nya bevis för att konceptet fungerar. Det visar en randomiserad studie, det vill säga en slumpmässigt uppdelad studie, som publiceras i Jama Internal Medicine.

Spelgruppen vinner

Studien genomfördes genom att 200 vuxna runt om i USA lottades till en spelgrupp och en motionsgrupp. Spelgruppen fick poäng och avancerade till nya nivåer baserat på hur många steg dem tog medan motionsgruppen fick vanliga stegräknare.

Resultaten visar att spelgruppen aktiverade sig mer genom hela perioden och att de efter tolv veckor hade ökat med i genomsnitt 1661 steg om dagen. Motionsgruppens ökning däremot hade endast en ökning på 636 steg i genomsnitt. Även antalet dagar där stegmålen hade uppnåtts var högre hos spelgruppen.

Spelgruppen rörde sig dock mindre under de sista tolv veckorna, men aldrig mindre än motionsgruppen.

Hjärnans belöningssystem 

Förklaringen till att det är så här beror på att hjärnan vid vissa sysselsättningar frigör hormonet dopamin som är kroppens eget belöningssystem. Ett exempel på sådan sysselsättning är just TV- och datorspelande. Hjärnan får då en kick vilket frigör dopamin och det får oss att vilja göra saker och njuta av dem.

”Spelifiering” kan således omvandla fysisk aktivitet till en mer inspirerande uppgift skriver en amerikansk läkare i en kommentar till studien. Han menar dock att studien behöver längre uppföljningar för att bättre kunna studera hur länge effekten håller i sig.

Källa: Dagens medicin, Netdoktor