Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm visar hur du kan sträcka på dig varje dag för att må bättre i axlar, rygg och nacke Bild: Moa Alexandersson

Sträck på dig!

PT-Leilas enkla övningar för starkare rygg, axlar och nacke

Med några få övningar per dag så vågar jag nästan lova att din rygg, axlar och nacke mår bättre. Det låter lovande eller hur och kanske för enkelt? De bästa lösningarna är oftast enklare än vi tror skriver Vardagspuls träningsexpert Leila Söderholm.

Publicerad 2017-10-10 | Leila Söderholm

När jag frågar människor under mina föreläsningar om hur ofta de sträcker på sig visar det sig att nästan hälften aldrig sträcker på kroppen aktivt under dagen. Det innebär att ryggradens kotor ligger sammanpressade i nästan samma position hela dagarna. Ingen rotation, ingen sträckning vilket gör att rörligheten minskar. Ledvätskan som smörjer diskar och brosk minskar när rörelsen uteblir och resultatet blir en orörlig stel rygg som lätt blir skadad. Musklerna som styr ryggens rörelse behöver rörelse och blir antingen för spända på grund av fel position eller för dålig cirkulation och tappar sin styrka.

Vilka övningar behöver vi göra för att motverka scenariot ovan? Svaret är att ganska enkla sträckövningar räcker bra. Varför inte sträcka på dig efter tandborstningen varje morgon och kväll? Det är tydligt att om du kopplar din nya vana till en annan vana som du gör automatiskt så är det lättare att få till det.

Din dagliga sträckning

Efter tandborstningen på morgonen, så sträck armarna mot taket och gör kroppen så lång som möjligt, dina fötter ska vara placerade höftbrett. Våga också luta dig lite bakåt och sträck växelvis mer på höger och vänster sida. Bli inte förvånad om det knakar lite i ryggen. Upprepa 3 gånger och gör det igen på kvällen.

Ställ in din kropp

Tänk dig att du dagligen ställer in din kropp genom att dra dig i håret uppåt. Förläng hela kroppen och känn hur magen aktiveras. Dra in hakan lite så att du känner hur nacken blir rak. Placera gärna den andra handen i nacken för att känna hur hållningen i nacken blir rak. Ställ din dig flera gånger per dag för att behålla en uppsträckt rygg och aktivera magen.

Axlarna på plats

Tänk på hur dina händer är placerade. Om du alltid har handflatan bakåt eller in mot sidan på låren när du går så kommer dina axlar att roteras framåt. Om du istället som på bilden fokuserar på att vända handflatorna uppåt så förs axlarna per automatik bakåt. Suveränt och enkelt sätt att få axlarna på plats, det har betydelse för din axelhälsa.