Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leila Söderholm visar övningar du kan göra med ett hopprep Bild: Moa Alexandersson

Träna med ett hopprep – utan att hoppa

PT-Leila visar hur du får ett effektivt träningspass

Nu när kylan är på ingång och många känner att det är dags att gå in och träna då kan ett vanligt rep eller ett hopprep ge kroppen ett väldigt bra träningspass även inomhus. PT-Leila visar hur du enkelt kan motverka stelhet genom att träna med ett hopprep.

Publicerad 2017-10-24 | Leila Söderholm

De här hopprepsövningarna ökar både rörligheten i muskler samt bindväv, kontroll i bålen och ger ökad styrka. Lägg in dem i dina vanliga träningspass eller gör dem som ett helt eget träningspass. Se till att vara koncentrerad så att varje övning sker med full fokus och se om det går att sträcka överkroppen mer eller lyfta knät högre utan att tappa hållningen.

Utför övningarna efter varandra och upprepa i 3-5 varv. Se om du kan komma djupare, lyfte knät högre eller komma längre bak med repet. Försök att utvecklas och se om inte varje pass kanske kan bli bättre för varje gång.

Lyft foten över hopprepet

Gör så här: Håll repet i båda händer, spänn magen och lyft foten genom att dra knät rakt upp. Aktivera magen och skopa in den (dra in naveln mot ryggraden). Ju mer magstöd du har desto högre kommer knät. Lyft foten över repet och kliv över på andra sidan, följ efter med ditt andra knä. Kliv bakåt på samma sätt eller flytta fram repet och börja från början.
Tänk på: Spänn magen och försök att hålla kroppen så stilla som möjligt förutom just knät och underbenet.
Antal: 10 kliv per ben

Benböj med rep över huvudet

Gör så här: Håll repet med händerna långt isär. Försök att pressa armarna bakåt och dra lite lätt i repet så att du får stöd. Placera fötterna bredare än axlarna och pressa knäna aktivt utåt. Sänk kroppen utan att tappa överkroppen och behåll repet upp mot taket genom hela övningen.
Tänk på: Att spänna magen och pressa upp brösten. Dra lätt i repet då det ger stöd.
Antal: 20 st.

Utfall med rep

Gör så här: Håll repet med händerna långt isär. Försök att pressa armarna bakåt och dra lite lätt i repet så att du får stöd. Ta ett stort kliv bakåt och böj båda knän så att knäna närmar sig golvet. Bakre foten är på tå och främre foten så trycker du ifrån med hälen och hela foten för att pressa dig upp till stående igen.
Tänk på: Att hålla överkroppen rak med spänd mage och armarna med hopprepet upp mot taket.
Antal: 10 st per ben.

Hoppa över repet

Gör så här: Placera hopprepet på golvet, hoppa jämnfota över repet och direkt tillbaka igen. Försök att göra alla hopp i följd utan att stanna mellan. Håll överkroppen rak och mage samt bäckenbotten aktiverade.
Tänk på: Att landa mjukt och ljudlöst, tänk att hoppen ska vara snälla och tysta. Antal: 20 hopp.