Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vardagspuls Lisa Beskow Springtime Arla Portugal Bild: Privat

Lisas inställning till träning förändrades helt i Portugal

”Jag har lärt mig att älska mig själv”

För ett halvår sedan fick 18 vinnare följa med Vardagspuls på en träningsresa till Portugal. Men vad har hänt sedan dess? Först ut att berätta är Lisa Beskow från Göteborg som har fått en en helt annan inställning till både träningen och livet – och lärt sig att älska sig själv.

Publicerad 2016-04-07 | Senast ändrad 2017-01-18 | Vardagspuls

I oktober förra året fick 18 lyckliga vinnare från hela landet följa med Vardagspuls, Springtime och Arla på en träningsresa till Portugal. Med på resan fanns massor av experter och inspiratörer, som Kristin Kaspersen, föreläsaren Hillevi Wahl, löparcoachen Sanna Hed, läkaren Anders Hansen och Arlas hälsocoach Anna Malvina Svennung.
Det har nu gått ett halvår sedan resan gick av stapeln. Vi bestämde oss för att ringa runt till alla deltagare för att fråga vad som hänt sedan dess. Först ut: Lisa Beskow från Göteborg.
– Det kanske låter klyschigt, men jag har faktiskt blivit en ny människa sedan resan. Det viktigaste är att jag lärt mig att älska mig själv, säger hon.

Annan inställning

Lisa tränade mycket tidigare i livetl, bland annat military training och crossfit på sitt lokala gym, men efter en jobbig period i livet hade hon inte tränat alls på ett och ett halvt år. Sedan hon kom hem från resan har hon börjat springa ett par gånger i veckan. Men framför allt är det hennes inställning, till både träningen och resten av livet, som har förändrats. Något som gjort att träningen känns närmre och lättare.
– "Nu måste jag träna för annars är jag dålig" har blivit "gud vad bra jag mår bra när jag tränar." I dag finns det en uppfattning om att man ska vara smal och snygg, springa en mil om dagen utan att bli svettig och gärna med en liten sport-BH på sig. Istället borde utgångspunkten vara att alla duger som de är och att man får träna som man vill, säger Lisa Beskow.

Springer utan smärta

Tidigare upplevde hon att träningen var en plikt, berättar hon. En löprunda var någonting hon var tvungen att genomlida för att duga i samhällets ögon. Det var först när hon omvärderade den inställningen som den kunde bli en lustfylld vana.
– Dels var det för att jag lärde mig springa utan att det gjorde ont. Förut fick jag alltid ont i ländryggen och knäna när jag sprang. Dels var det för att jag blev av med en massa negativa tankar som följde med löpningen.
– Nu tänker jag "vad bra jag är som kan springa 100 meter" i stället för "vad dålig jag är som inte kan springa en mil". Jag gör vad jag kan och känner mig jättestolt över det, säger hon.

Vågar mer

Förutom träningen har förändringar skett i hennes yrkesliv. Lisa arbetar som administratör på Migrationsverket i Göteborg. Strax efter att hon kom hem Portugal blev hon erbjuden att hålla i utbildningar runt om i landet. Det är förstås inte något hon kan tacka resan för, men hon tror inte att hon hade tackat ja om det inte vore för den.
– Jag tror inte att jag hade vågat ta det större ansvaret annars. Jag känner mig mycket lugnare sedan jag kom hem och vågar lita på mina egna känslor om vad som är bra för mig.